Kredity Stipendium - 5000 kr

Uppsatsstipendium för dig som ska skriva examensarbete alternativt kandidat-, magister- eller masteruppsats under vårterminen 2021.

Kredity Stipendium för ekonomi

Kredity StipendiumStuderar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under VT21? I sådana fall kan du ansöka om Kredity Stipendium på 5000 kr.

Stipendiet

Kreditys uppsatsstipendium är till för att ekonomiskt underlätta för dig som student under en intensiv period av uppsatsskrivande. Vi vet att denna period är studieintensiv och för bästa resultat så behöver man som student kunna avsätta tid. Vinnaren bestämmer därför själv hur stipendiet används för att uppnå de bästa förutsättningarna inför skrivandet.

Stipendiet delas ut till en student med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen behandlar ekonomi, det föreligger dock inget krav om att uppsatsen behandlar privatekonomi. Du kan även använda dig av bredare frågeställningar. Till exempel policy, handel, finansiering eller förändring som huvudsakligt fokus.

Ansökningsperioden pågår till och med 31 mars 2021. Presentation av vinnande idé samt utdelning av stipendiet på 5000 kr sker som senast 20 april 2021.

Ansökningskrav

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan till kontakt@kredity.se , märk ämnesraden med Stipendium. Ansökningen måste vara oss tillhanda senast 31 mars 2021. Sena ansökningar behandlas ej.

En komplett ansökan skall innehålla följande:

Vinnaren utses av en panel som väljs ut av Kredity och bidraget presenteras på hemsidan senast 20 april 2021. Beslutet kan ej överklagas. För utbetalning av stipendiet måste vinnande bidrag kunna styrka registrering vid nämnt lärosäte.