Kredity Stipendium - 5000 kr

Uppsatsstipendium för dig som ska skriva examensarbete alternativt kandidat-, magister- eller masteruppsats under vårterminen.

Kredity – årligt stipendium inom ekonomi

Kredity StipendiumStuderar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under vårterminen? I sådana fall kan du ansöka om Kredity Stipendium på 5000 kr.

Stipendiet

Kreditys uppsatsstipendium är till för att ekonomiskt underlätta för dig som student under en intensiv period av uppsatsskrivande. Vi vet att denna period är studieintensiv och för bästa resultat så behöver man som student kunna avsätta tid. Vinnaren bestämmer därför själv hur stipendiet används för att uppnå de bästa förutsättningarna inför skrivandet.

Stipendiet delas ut till en student med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen behandlar ekonomi, det föreligger dock inget krav om att uppsatsen behandlar privatekonomi. Du kan även använda dig av bredare frågeställningar. Till exempel policy, handel, finansiering eller förändring som huvudsakligt fokus.

Ansökningsperioden pågår till och med 31 mars 2023, och innefattar därmed VT23. Presentation av vinnande bidrag sker som senast 20 april 2023.

Tidigare vinnare

Här presenteras tidigare vinnare och stipendiater av Kredity Stipendium.

Vinnare VT22

Vinnarna av Kredity Stipendium VT22 är Vendela Angerlöv och Andrea Jernberg från Handelshögskolan i Stockholm. I en tid där subjektiva sanningar, ställningstaganden och värdesignalering tar allt mer plats i det offentliga rummet ställer sig Vendelas och Andreas uppsats frågande till vilka positiva och negativa effekter det för med sig när ett företag bestämt sig för att markera sin ståndpunkt med s.k. ”corporate activism”. Uppsatsidén bäddar både för resultat som flertalet företag kan behöva ta i beaktande, samt spännande läsning även för den som i övrigt inte föredrar lektyr med ekonomi som tema.

Vendela AngerlövAndrea Jernberg”Vi är två studenter från Retail Management-programmet på Handelshögskolan i Stockholm. Vi är så hedrade och tacksamma över att få Stipendium från Kredity, och det har bidragit till att finansiera värdefull datainsamling för vår kandidatuppsats om företagsaktivism! Detta område är inte tidigare forskat på och vi hoppas att vår studie kommer att visa sig vara värdefull för varumärken och företag. Utan detta stipendium skulle vi inte kunnat uppnå lika hög kvalitet på datan, så vi är evigt tacksamma!” – Vendela Angerlöv & Andrea Jernberg

Utvalda stycken från uppsatsidéns presentation:

”The research into this area is rather limited, however, available research suggests that when companies engage in corporate activism, there are no significant consequences in terms of stock evaluations and return on investment. Since there is a lack of financial effects, we are attempting to discover why exactly companies engage in these actions and what other positive and negative effects might occur.”

”Most companies today are expected to engage in corporate social responsibility to some extent. However, it remains to be seen if corporate activism will be needed in their external communications to the same extent. We hope our thesis will contribute to this novel and highly relevant research area by providing executives a thorough understanding of topics that should be avoided, and those that could be engaged in to obtain positive economic effects and less tangible effects such as brand equity.”

Vinnare VT21

Vinnarna av Kredity Stipendium VT21 är Ellinor Vikstrand och Lovisa Fernström från civilekonomprogrammet på Linköpings universitet. Uppsatsidén avser en magisteruppsats inom företagsekonomi. Med en uppsatsidé som berör börspsykologiska faktorers inverkan på icke-professionella investerare under pandemin samt faktorer som orsakar irrationella beslut kombinerar de det högaktuella med mångfacetterad relevans för småsparare under kommande år. Därtill presenterar de en välformulerad problembeskrivning och väl avvägd metod. Vilket ser ut att bli en lovande uppsats och vi önskar dem all lycka till.
Ellinor VikstrandLovisa Fernström
”Vi studerar vårt sista år på civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Vi skriver nu vår magisteruppsats om börspsykologi kopplat till investerares beslutsfattande under pandemin och hoppas kunna bidra till forskningen inom detta intressanta område. Vi vill rikta ett stort tack till Kredity som har valt oss som stipendiater!” – Ellinor Vikstrand och Lovisa Fernström

Utvalda stycken ur idé och syfte från vinnande bidrag:

”Syftet med denna uppsats är att belysa i hur stor utsträckning börspsykologiska faktorer har haft en inverkan på icke-professionella investerare under pandemin orsakad av covid-19, samt kartlägga vilka faktorer som orsakat irrationella beslut. Intentionen är att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan investerares beslutsfattande och börspsykologiska faktorer, och således öka medvetenheten hos investerare för att förebygga förekomsten av irrationellt agerande.”

”På grund utav den kraftiga volatiliteten har konsekvenserna för många investerare vid agerande på kort sikt aldrig varit så stora, och därmed har detta börsår givit nytt ljus kring hur viktiga enskilda beslut kan vara för investeraren.”

 

Ansökningskrav

 

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan till kontakt@kredity.se , märk ämnesraden med Stipendium. Ansökningen måste vara oss tillhanda senast 31 mars 2023. Sena ansökningar behandlas ej.

En komplett ansökan skall innehålla följande:

Vinnaren utses av en panel som väljs ut av Kredity och bidraget presenteras på hemsidan senast 20 april 2023. Beslutet kan ej överklagas. För utbetalning av stipendiet måste vinnande bidrag kunna styrka registrering vid nämnt lärosäte.

 

Kredity – annual scholarship

Kredity awards a scholarship of SEK 5000 to the best idea for a thesis (bachelor or masters) on economics. Note that a broader term is applied regarding economics for our scholarship. Meaning that we also welcome applications regarding trade, finance, change in economic policies etc.

 

Past recipients

The recipients for Kredity Stipendium VT21 are Ellinor Vikstrand and Lovisa Fernström from Linköping University with an idea for a master thesis on stock-market psychology and its impact during the pandemic.

Requirements for a valid application

How to apply

Send your application to kontakt@kredity.se, write Stipendium as the subject. The application process closes on March 31 2023, late applications are not accepted.

A complete application includes the following.

The winning application will be chosen by a jury and presented on the homepage not later than April 20 2023. For the scholarship to be paid out the winner must provide proof of enrollment at said university/college.