Stigande matpriser – oförändrad lönsamhet

Stigande matpriser - oförändrad lönsamhet.
Av Stefan Persson Lästid: 2 min
Fortsatt stigande matpriser

Trots att matpriserna har gått upp under det senaste året har livsmedelsbranschernas lönsamhet inte förändrats särskilt mycket jämfört med förra året. Detta enligt nya siffror från SCB. Dagligvaruhandeln har dock fått en lägre lönsamhet, enligt ny statistik.

Livsmedelsbranscherna består av företag som sysslar med jordbruk och fiske, tillverkning och partihandel av livsmedel och drycker samt dagligvaruhandel. Dessa branscher har alla blivit påverkade på olika sätt av den ekonomiska situationen.

Rörelsemarginalen som mått

Ett mått på branschernas lönsamhet är rörelsemarginalen. Det vill säga hur mycket pengar som blir kvar efter att alla kostnader blivit betalda. Rörelsemarginalen anges i procent och beräknas genom att dela rörelseresultatet (intäkter minus kostnader) med omsättningen (intäkterna). Ju högre rörelsemarginal, desto bättre går verksamheten. Rörelsemarginalen kan användas för att täcka skatt, räntor och eventuell vinst.

Svagt positiv trend för två branscher

Livsmedelsbranschernas rörelsemarginal ökade totalt från 5,9 till 6 procent under första kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Vilket i sin tur kan påverka framtida företagslån. Det finns dock en bransch som skiljer sig från de andra, vilket var jordbruk och fiske. Partihandeln inom livsmedel och tillverkningsindustrin var däremot oförändrad.

– Rörelsemarginalen för jordbruk och fiske gick upp under första kvartalet i år jämfört med samma kvartal i fjol. Samtidigt gick rörelsemarginalen för dagligvaruhandeln ner, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Även negativa siffror

Trots att det på bred front i princip handlar om en oförändrad rörelsemarginal så syns det även negativa siffror. Dagligvaruhandeln är den, som trots den allmänna prisökningen, backar från hela 3,5 procentenheter till 1,5 procentenheter under första kvartalet 2023.

LivsmedelsbranschRörelsemarginal kvartal 1 2022 (%)Rörelsemarginal kvartal 1 2023 (%)
Jordbruk och fiske26,331,0
Tillverkning av livsmedel och drycker1,61,9
Partihandel med livsmedel och drycker4,74,6
Dagligvaruhandeln3,51,5
Livsmedelsbranscherna totalt5,96,0
Tabell 1. Oförändrad lönsamhet i livsmedelsbranschen – siffror från SCB

Senaste inläggen