Stigande bensinpriser – oljemarknaden och andra faktorer

Stigande bensinpriser - oljemarknaden och andra faktorer
Av Stefan Persson Lästid: 3 min

Bensinpriset påverkas av många saker, till exempel hur mycket olja kostar, hur mycket skatt vi betalar och hur stor konkurrens det finns.

Oljan är den viktigaste ingrediensen i bensin och priset på oljan kan ändras beroende på hur mycket olja det finns att köpa och sälja, vad som händer i världen och hur mycket en dollar är värd. Oljepriset mäts i US dollar per fat och säljs på olika börser, till exempel New York Mercantile Exchange och Intercontinental Exchange. Det finns olika slag av olja, som WTI-olja och Brent-olja, som har olika egenskaper och pris.

Ett fat är ungefär 159 liter olja. Idag kostar ett fat WTI-olja 62,94 dollar och ett fat Brent-olja 66,58 dollar. Det betyder att en liter WTI-olja kostar ungefär 0,40 dollar och en liter Brent-olja kostar ungefär 0,42 dollar. Om vi räknar om det till svenska kronor med växelkursen 8,50 kronor per dollar blir det ungefär 3,40 kronor för en liter WTI-olja och 3,57 kronor för en liter Brent-olja.

Skillnad på WTI-olja och Brent-olja

WTI-olja och Brent-olja är två olika slag av råolja som används för att bestämma priset på olja i världen. De skiljer sig åt i kvalitet, ursprung och handelsplats.

WTI-olja betyder West Texas Intermediate och är en råolja som har lite svavel och är lättflytande. Den kommer från USA, mest från Texas och Oklahoma. WTI-olja passar bra för att göra bensin och säljs på New York Mercantile Exchange. WTI-olja brukar kosta mer än Brent-olja, eftersom den är bättre och billigare att transportera.

Brent-olja är en råolja som också har lite svavel och är lättflytande. Den kommer från Nordsjön, mest från Storbritannien och Norge. Brent-olja duger för att göra både bensin och andra bränslen och säljs på Intercontinental Exchange. Brent-olja är den vanligaste prisindexet för olja i världen och står för ungefär två tredjedelar av alla oljeleveranser internationellt.

Kort sagt är WTI-olja och Brent-olja två olika sorters råolja som har olika egenskaper, ursprung och marknad. WTI-olja är oftast dyrare än Brent-olja, men prisskillnaden kan ändras beroende på olika saker som efterfrågan, utbud och geopolitik.

Skatterna som direkt påverkar bensinpriset

Skatters påverkan på bensinpris i Sverige är ett ämne som berör många som kör bil eller är intresserade av miljö och ekonomi. Särskilt om man redan har ett billån som man betalar av. Bensinpriset består till stor del av olika skatter som staten tar ut för att finansiera den offentliga sektorn och styra mot ett mer hållbart samhälle.

När vi tankar bensin betalar vi tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Koldioxidskatten är en skatt som baseras på hur mycket koldioxid som släpps ut när bensinen förbränns. Syftet med koldioxidskatten är att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att uppnå klimatmålen. Energiskatten är en skatt som baseras på energiinnehållet i bensinen.

Syftet med energiskatten är att främja en effektiv användning av energi och minska beroendet av fossila bränslen. Momsen är en mervärdesskatt som läggs på det totala priset inklusive de andra skatterna. Syftet med momsen är att finansiera den offentliga sektorn och fördela resurser mellan olika samhällsområden.

50% av priserna vid pumpen

Tillsammans utgör skatterna ungefär hälften av bensinpriset vid pumpen. Det betyder att om bensinpriset är 20 kronor per liter, så är 10 kronor skatt och moms. Skatterna har en fast del och en rörlig del. De fasta skatterna består av energiskatten, koldioxidskatten och momsen på dessa skatter.

De betalas per liter bensin och är oberoende av priset vid pumpen. De rörliga skatterna består av momsen på produktionskostnad och bruttomarginal. De beror på priset vid pumpen och varierar med det.

De senaste skatteändringarna

Skatterna på bensin har höjts flera gånger genom åren av olika skäl, såsom att finansiera olika satsningar, öka resurserna till den offentliga sektorn eller minska utsläppen av växthusgaser. Den senaste skatteförändringen inträffade den 1 januari 2023, då skatten på bensin sänktes under tre år med 80 öre per liter jämfört med de skattesatser som skulle ha gällt annars.

Även konkurrens påverkar priset

Konkurrensen är en tredje sak som påverkar bensinpriset, eftersom den kan göra priset lägre eller högre beroende på hur mycket bensin det finns att köpa och sälja. Konkurrensen mellan olika bensinstationer och bensinkedjor kan göra priset olika på olika ställen. Konkurrensen mellan olika bränslen, som diesel, etanol och el, kan också göra priset olika i olika länder.

Senaste inläggen