Ökad finansiell hälsa – trots ekonomiska utmaningar

Ökad finansiell hälsa - trots ekonomiska utmaningar
Av Stefan Persson Lästid: 2 min

I en nyligen publicerad analys från Swedbank framgår det att den ekonomiska medvetenheten har stärkts i Sverige, trots ekonomiska utmaningar. Rapporten visar att en ökad medvetenhet om försäkringar och ekonomisk planering har bidragit till förbättrad finansiell välbefinnande.

Ökad finansiel hälsa

Under de ekonomiskt ansträngda åren har svenskarnas finansiella välbefinnande förbättrats, enligt Swedbank. En studie utförd av Kantar Sifo visar att andelen svenskar med god finansiell hälsa steg från 76 procent i januari förra året till 80 procent i januari 2024.

Mer än enbart balanserad vardagsekonomi

En sund finansiell hälsa innebär en balanserad vardagsekonomi, en buffert för oförutsedda utgifter, ett långsiktigt sparande, hanterbara skulder, samt kunskap och verktyg för att fatta välgrundade ekonomiska beslut. Detta inkluderar även adekvat försäkringsskydd. Enligt rapporten är det just förbättringar inom försäkringsområdet som har haft störst inverkan på att fler känner sig ekonomiskt trygga.

Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank, uttrycker överraskning över den positiva trenden. Särskilt med tanke på det svåra ekonomiska klimatet. Hon betonar att det är försäkringsaspekten, såsom arbetslöshetsförsäkring och hemförsäkring, som har förbättrats mest jämfört med föregående år. Däremot har sparande och skulthantering förblivit stabila.

Skillnad mellan könen – störst förbättring bland kvinnor

Kvinnor har visat en märkbar förbättring i finansiell hälsa, med en ökning från 71 procent till 77 procent, medan mäns finansiella hälsa också har ökat något, från 81 till 83 procent. Falkenhäll påpekar att även om kvinnor fortfarande ligger efter män i finansiell hälsa, har intresset och kunskapen om personlig ekonomi ökat bland kvinnor, vilket är ett positivt tecken.

För åldersgruppen 40–49 år har den finansiella hälsan minskat, vilket kan bero på ökade kostnader relaterade till barn och behovet av större bostad. Den yngre generationen, 18–29 år, har fortfarande den lägsta finansiella hälsan, medan de äldre, över 60 år, rapporterar den högsta.

Falkenhäll avslutar med att betona vikten av att växa in i sin ekonomiska roll och att kunskap och kontroll över ekonomin är avgörande, oavsett inkomstnivå. Hon lyfter även fram att en välskött ekonomi kan bidra till psykiskt välbefinnande, vilket är en viktig motivationsfaktor för alla, oavsett intresse för ekonomi.

Senaste inläggen