Nya regler för krediter som ej betalas i tid – Regeringen

Nya regler för krediter som ej betalas i tid - presenterar Regeringen
Av Stefan Persson Lästid: 2 min

Regeringen meddelar att de överlämnat en proposition till riksdagen gällande nya regler kring försäljning och förvaltande av krediter som låntagare inte lyckas betala i tid. Bland annat kommer propositionen tydliggöra för låntagarna om vilken myndighet som är ansvarig. Utöver det finns det förslag i propositionen till att skärpa regleringen för företagen som tillhandahåller krediter. Det kan innefatta olika former av krediter, från vanliga privatlån till kontokrediter.

Tillstånd från Finansinspektionen

Tillstånd från Finansinspektionen.

I regeringens proposition ingår ett förslag om att samla tillsynen över inkassoföretag hos Finansinspektionen. Det innebär även att det krävs tillstånd från Finansinspektionen för att förvalta kreditavtal av det slaget där låntagaren inte lyckas betala krediten i tid. I praktiken innebär det att skyddet för låntagarna stärks. Bland annat genom nya krav på relevant information vid överlåtande av avtal. Men även ett ökat skydd i form av kravställd effektiv hantering av klagomål som inkommer från låntagare.

Beröringspunkter med inkassolagen

Det nya kraven i propositionen har en del beröringspunkter med inkassolagen när det kommer till hanterandet av krediter. Därför innehåller det förslaget om att tillsynen av inkassoföretag hamnar hos Finansinspektionen. Istället för dagens version, där tillsynen blir utspridd bland flertalet andra myndigheter.

För konsumenten och låntagaren innebär det att man kan förvänta sig ökad tydlighet. Särskilt då man hädan efter enbart behöver vända sig till en och samma myndighet med antingen klagomål eller andra synpunkter. När det kommer till bedömningar och tillämpbar praxis är också ett lyft förväntat som bör göra utlåtanden mer jämna då dessa blir centrerade till Finansinspektionen.

Senaste inläggen