Lån till bergvärme – hur många har sparat på elkostnaderna?

Lån till bergvärme - hur många har sparat på elkostnaderna?
Av Stefan Persson Lästid: 3 min

Det är svårt att ge ett exakt svar på hur många som har lånat till att bygga bergvärme, eftersom det inte finns någon officiell statistik över detta. Men man kan göra några antaganden baserat på tillgänglig information.

Enligt SCB hade hushållen i Sverige totalt 3 672 miljarder kronor i bolån i februari 2023, varav 82 procent var bostadslån. Om man antar att en del av dessa lån har använts för att finansiera bergvärme eller andra energiförbättrande åtgärder, kan man göra en grov uppskattning.

Kostnad per installation

Det kostar i genomsnitt mellan 150 000 och 250 000 kronor att installera bergvärme i ett hus enligt siffror från ICA Banken. Om man antar att hälften av de som installerar bergvärme lånar hela beloppet, och hälften lånar hälften av beloppet, blir det ett genomsnittligt lånebelopp på 187 500 kronor per installation.

Om man sedan antar att 10 procent av alla bostadslån har använts för att finansiera bergvärme eller liknande åtgärder, blir det totala lånebeloppet för detta cirka 300 miljarder kronor. Om man delar detta med det genomsnittliga lånebeloppet per installation, får man cirka 1,6 miljoner installationer av bergvärme eller liknande åtgärder som har finansierats med bostadslån.

Andra sätt att finansiera bergvärme

Detta är dock bara en mycket grov uppskattning, som bygger på flera osäkra antaganden. Det finns också andra sätt att finansiera bergvärme än med bostadslån, till exempel med privatlån eller energilån. Dessa lån har oftast högre ränta än bostadslån, men kan vara ett alternativ för de som inte har möjlighet eller villighet att höja sitt bolån.

Fler sätt att uppskatta antalet installationer

Enligt SCB hade hushållen i Sverige totalt 1 039 miljarder kronor i konsumtionslån i februari 2023, varav en del kan ha använts för att finansiera bergvärme eller andra energiförbättrande åtgärder. Om man antar att samma andel och genomsnittliga lånebelopp som för bostadslån gäller för konsumtionslån, blir det totala lånebeloppet för detta cirka 17 miljarder kronor. Om man delar detta med det genomsnittliga lånebeloppet per installation, får man cirka 90 000 installationer av bergvärme eller liknande åtgärder som har finansierats med konsumtionslån.

Antal småhus med bergvärme

Om man summerar antalet installationer som har finansierats med bostadslån och konsumtionslån, får man cirka 1,7 miljoner installationer av bergvärme eller liknande åtgärder som har finansierats med lån. Detta motsvarar ungefär 17 procent av alla småhus i Sverige. Men som sagt är detta bara en mycket osäker uppskattning, som inte tar hänsyn till andra faktorer som kan påverka valet och kostnaden av bergvärme.

Använd ROT-avdrag till bergvärmen

Ja, du kan använda rotavdrag till bergvärme oavsett om du tar lån till bergvärme eller ej. Du får dra av 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden beräknas enligt en schablon, 35 % av den totala kostnaden inklusive pumpen. Kom däremot ihåg att du kan få maximalt 50 000 kronor/person och år i rotavdrag. Du får inte rotavdrag för materialkostnaden eller om du har fått försäkringsersättning för ROT-arbete.

Senaste inläggen