Kritik mot sänkt skatt på investeringssparkonto (ISK) – TT

Kritik mot sänkt skatt på investeringssparkponto (ISK) - TT
Av Stefan Persson Lästid: 2 min

TT rapporterar via flertalet medier, däribland via Privata Affärer, att regeringens förslag om att sänka skatten på investeringssparkonton (ISK) har mött stark kritik från flera håll. Förslaget, som är en del av Tidöpartiernas ekonomiska politik efter valet 2022, innebär att de första 300 000 kronorna på ett ISK eller en kapitalförsäkring skulle bli skattefria. Detta initiativ, som syftar till att uppmuntra sparande bland medborgarna, har dock ifrågasatts av Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI), som båda har uttryckt oro över dess potentiella konsekvenser.

Enligt ESV och KI kan förslaget leda till att en oproportionerlig del av skattelättnaden gynnar de som redan har betydande summor sparade. Med hälften av ISK-spararna som har mindre än 74 000 kronor på sina konton, framstår gränsen på 300 000 kronor som särskilt generös för de som har mer att spara. Kritikerna menar att detta kan resultera i en större skattesänkning för de rikare hushållen, vilket strider mot syftet att bredda sparandet.

Kan uppmuntra skatteplanering

Dessutom varnar KI för att det höga skattefria beloppet kan uppmuntra till skatteplanering, särskilt bland välbärgade familjer som kan fördela sina tillgångar för att maximera fördelarna. Om en familj på fyra personer tillämpar det skattefria grundavdraget individuellt, kan det i praktiken innebära ett samlat skattefritt sparande på upp till 1,2 miljoner kronor.

Minskade skatteintäkter

Den ekonomiska belastningen på statskassan är också en oro. KI och ESV uppskattar att skattesänkningen kan kosta upp till sju miljarder kronor, med ytterligare inkomstförluster om hushållen väljer att flytta sitt räntesparande till ISK. Denna förändring kan potentiellt minska statens skatteintäkter med ytterligare tre miljarder kronor, vilket skulle försvaga den offentliga ekonomin.

Sammanfattningsvis har förslaget om skattelättnader på ISK-sparande lett till en debatt om rättvisan i skattesystemet och huruvida det gynnar en bredare grupp av sparare eller främst de redan förmögna. Medan regeringen ser det som ett sätt att främja sparande, ser kritikerna det som en potentiell förlust för statskassan och en möjlighet för de rika att minska sin skattebörda.

Senaste inläggen