Kämpig ekonomi för 32 procent av svenska hushåll

Kämpig ekonomi för 32 procent av svenska hushåll.
Av Stefan Persson Lästid: 2 min
32 procent med dålig ekonomi.

Marginalerna för svenska hushållen krymper allt mer. Detta visar nya siffror från en undersökning av Kantar Sifo med beräkningar av Swedbank. Enligt undersökningen är det nu 32 procent, eller en tredjedel, av hushållen som antingen får ekonomin att precis gå ihop eller går med minus. Nära inpå, med hela 30 procent, ser vi andelen hushåll som dessutom får använda sig av sparade pengar senaste halvåret för att kunna betala räkningar.

Försämring senaste halvåret

Det är tydligt att en försämring skett under det senaste halvåret enligt samma undersökning och Swedbanks pressrelease. I början av året var det 25 procent som svarade att deras budget precis går ihop eller till och med går minus. Från januari har dock siffrorna stigit med hela 7 procent, till de senaste rapporterade 32 procenten.

Utöver det uppger runt 30 procent att de behövt använda sig av sparade pengar för att få ekonomin att gå runt. Hur många som behövt låna pengar i denna kategori framkommer dock inte.

Även minskat sparande

Dessutom har det skett en minskning i sparande visar samma siffror från Swedbank. Under senaste halvåret ser vi en negativ utveckling med 68 procent som uppger att de har ett sparande på två månadslöner eller mer. Medan samma kategori i början av året låg på hela 73 procent.

Ensamstående hushåll mest drabbade

Ensamstående hushåll mest drabbade.

Sett till ensamstående hushåll med hemmaboende barn så svarade nästan 30 procent att de gått minus varje månad senaste halvåret. Det är även en grupp där 40 procent uppger att de är beroende av barn- eller studiebidraget. Detta bör dessutom ses i ljuset av att barnkostnaden skjutit i höjden senaste två åren. Däremot sker detta samtidigt som hushållen ökade sin konsumtion under sommaren.

I en tidigare rapport av Kantar Public, som publicerades i mars 2023, framkommer det att fler än var fjärde (26 procent) ensamstående hushåll med lägre inkomster behövt ta ett lån. Det gäller ensamstående hushåll med en inkomst som understiger 35 000 kr/mån. Lånen kan variera mellan banklån eller direkta privatlån från familj eller vänner. För sammanboende med en total månadsinkomst som understiger 42 000 kronor är samma siffra 18 procent. Medan siffran för genomsnittliga hushåll som lånat under samma period är 9 procent.

Senaste inläggen