Hushållen spenderade mer i juli 2023

Hushållen spenderade mer i juli 2023.
Av Stefan Persson Lästid: 2 min

I juli 2023 ökade hushållens konsumtionsutgifter med 0,5 procent jämfört med föregående månad, efter att ha justerats för säsongsrensade tal enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Konsumtionen var också 0,4 procent högre än i juli 2022, i fasta priser och kalenderkorrigerade tal. Däremot var konsumtionen under maj-juli 2023 1,0 procent lägre än under samma period 2022, i fasta priser och kalenderkorrigerade tal.

Branschgrupperna som ökade mest

Hushållens konsumtion.

Enligt siffrorna från SCB var det vissa branschgrupper som stack ut. I toppen ser man rekreation och kultur samt varor och tjänster. Dessa hade en total ökning på 3 procent i fasta priser jämfört med samma period tidigare år. Detta bekräftas delvis även av siffror från UC då beteendet för sommaren inte ändrats sen tidigare trots inflationen. Där de slår fast att de flesta inte avstår från sommarsemester i större utsträckning än tidigare.

Branschgrupper med negativ påverkan på hushållskonsumtion

Däremot innehöll rapporteringen från SCB även negativa tal. Jämför med samma period i fjol kan man se att de branschgrupper som backar sett till hushållens konsumtion är bostad, elektricitet, gas och uppvärmning. Hur det håller sig till kommande vinter återstår att se. Särskilt då tidigare elstöd kan ha haft en kraftig påverkan på konsumtionsvanor i denna kategori. Hur konsumtionen påverkar till exempel privatlån framkommer inte i SCBs senaste siffror.

Ändrade konsumtionsmönster

De nya siffrorna kan däremot behöva ses i ljuset av ändrat konsumtionsmönster, rapporterar SCB. Det vill säga at det inte enbart behöver handla om att man avstår köp av varor som ökat i pris. Istället kan det handla om ett nytt köpmönster där man handlar billigare produkter.

Senaste inläggen