Upplupen ränta

Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta

Upplupen ränta är en term som används för att beskriva ränteutgifter eller -inkomster som ännu inte har betalats eller mottagits. Det betyder att räntan har beräknats men inte reglerats. Upplupen ränta kan vara antingen en tillgång eller en skuld beroende på situationen.

Vad är en tillgång eller en skuld?

En tillgång är något som har ett värde och som man äger eller har rätt till. Till exempel kan pengar på ett bankkonto, en bil eller en fastighet vara tillgångar. En skuld är något som man är skyldig att betala till någon annan. Till exempel kan ett lån, en faktura eller ett köp på kredit vara skulder.

När förekommer upplupen ränta?

Upplupen ränta förekommer i olika sammanhang där det finns räntor som inte betalas direkt. Här är några exempel:

Beräkna upplupen ränta

För att beräkna den upplupna räntan behöver man veta tre saker: beloppet, räntesatsen och tiden. Formeln är:

Upplupen ränta = Belopp x Räntesats x Tid

Tiden anges oftast i år eller del av år. Till exempel kan man använda 0,25 för ett kvartal eller 0,0833 för en månad.

Exempel: Om man har ett bolån på 1 500 000 kr med en räntesats på 2,25 % och vill veta hur mycket upplupen ränta man har efter tre månader blir beräkningen:

Upplupen ränta = 1 500 000 x 0,0225 x 0,25
Upplupen ränta = 8437,50 kr

Relaterade inlägg:

Uppdaterad: 2 december 2023