Ekonomisk trygghetsförsäkring (e trygghet)

Vad är trygghetsförsäkring?

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring (e-trygghetsförsäkring, e trygghet) är en typ av försäkring som ger dig ekonomiskt stöd om du drabbas av något oväntat som påverkar din inkomst eller dina kostnader. Till exempel om du blir sjuk, skadad, arbetslös eller behöver ta hand om en anhörig. Trygghetsförsäkring kan täcka upp för olika typer av utgifter, som lån, hyra, räkningar eller barnomsorg.

Varför behöver man e trygghet?

Det kan vara svårt att spara tillräckligt mycket pengar för att klara sig vid en kris. Samtidigt kan det också vara jobbigt att behöva låna pengar av andra. Med en ekonomisk trygghetsförsäkring får man en ersättning varje månad som man kan använda till det man behöver.

Skillnaden mellan låneskydd och trygghetsförsäkring

Båda försäkringarna kan ge dig en extra ekonomisk trygghet i livet vid oförutsedda händelser, men de har olika villkor och premiekostnader. Du kan välja att teckna båda försäkringarna eller bara en av dem, beroende på vad som passar dig bäst. Skillnaden mellan låneskydd och trygghetsförsäkring är att:

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som är direkt kopplad till ett specifikt lån. Den täcker kostnaderna för ränta och amortering om du inte kan betala på grund av sjukdom, olycka eller arbetslöshet. Låneskyddet betalas ut till långivaren och inte till dig som låntagare.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring är en försäkring som är kopplad till dig som person. Den ger dig en ersättning direkt till bankkontot om du drabbas av något som påverkar din inkomst eller dina kostnader. Trygghetsförsäkringen har ingen koppling till ett eventuellt lån och du kan använda pengarna till det du behöver.

Hur fungerar trygghetsförsäkring?

Trygghetsförsäkring fungerar så att man betalar en premie varje månad för att vara försäkrad. Premien beror på hur stor ersättning man vill ha och vilka händelser man vill försäkra sig mot. Om man sedan drabbas av något som omfattas av försäkringen, till exempel sjukdom eller arbetslöshet, så ansöker man om ersättning hos sitt försäkringsbolag. Ersättningen betalas ut skattefritt upp till ett visst antal månader, beroende på villkoren i försäkringen.

Vilka typer av trygghetsförsäkring finns det?

Det finns olika typer av ekonomisk trygghetsförsäkring beroende på vad man vill skydda sig mot och vilken situation man befinner sig i. Här är några exempel:

Hur väljer man rätt trygghetsförsäkring?

För att välja rätt e trygghet bör man tänka på vad man vill försäkra sig mot, hur stor ersättning man behöver och hur mycket premie man kan betala. Man bör också jämföra olika försäkringsbolag och läsa igenom villkoren noggrant innan man tecknar en försäkring. Det kan vara bra att ta hjälp av en oberoende rådgivare eller en jämförelsetjänst på nätet för att hitta det bästa alternativet för ens situation.

Fördelar med e-trygghetsförsäkring

Nackdelar med e trygghet

Källa: Riksdagen.se – Införande av en trygghetsförsäkring för kollektivanställda

Uppdaterad: 2 december 2023