Tilläggslån

Vad är tilläggslån?

Tilläggslån

Ett tilläggslån är ett lån som du kan ta för att utöka ett bolån du redan har. Lånet kan man använda för att finansiera renoveringar, tillbyggnader eller andra utgifter som du inte kan klara med ditt befintliga bolån. Tilläggslånet är ofta en högre ränta än ditt befintliga bolån, så det är viktigt att se till att du kan klara av betalningarna.

Tilläggslån är kopplade till bolån på så sätt att de båda är lån som du tar för att köpa en bostad. Tillägget kan man dock använda för att finansiera andra utgifter än själva bostaden. Det befintliga bolånet däremot kan man endast använda för att köpa bostaden.

Tänk på detta innan du tar ett tilläggslån

Här är några tips för att ta ett tilläggslån:

Amorteringskrav

Amorteringskravet på tilläggslån beror på hur mycket du lånar och din belåningsgrad. Om du lånar mer än 50 procent av bostadens värde måste du amortera 1 procent av lånet per år. Om du lånar mindre än 50 procent av bostadens värde måste du inte amortera lånet.

Det finns dock några undantag från amorteringskravet. Om du lånar för att renovera eller bygga om din bostad behöver du inte amortera lånet om renoveringen eller ombyggnaden ökar bostadens värde med minst 10 procent. Dessutom behöver du inte amortera lånet om du lånar för att köpa en bostadsrätt i ett nybyggt bostadsrättsförening.

Om du inte amorterar ditt tilläggslån kommer du att betala en högre ränta på lånet. Dessutom kommer du att vara skyldig ränta på hela lånet, även om du bara har använt en del av lånet.

Tips för att amortera på tilläggslånet

Tilläggslån hos CSN

CSN erbjuder också tilläggslån till studenter som har arbetat tidigare. Lånet kan man använda för att finansiera studiekostnader som inte täcker studiemedlen, till exempel bostadskostnader, studiematerial och studieresor. Lånet som är ett tillägg har en lägre ränta än de vanliga studielånen. Dessutom måste man återbetala det inom 15 år efter att man har avslutat sina studier.

Vad är ett grönt tilläggslån?

Ett grönt tilläggslån är ett lån som du kan ta för att finansiera energieffektiviserande åtgärder i ditt hem. Det är ett lån som du kan använda för att köpa och installera solceller, värmepumpar, fönster och andra energieffektiva produkter och tjänster. Det gröna tilläggslånet har ofta en lägre ränta än vanliga lån, och det kan ge dig skattelättnader.

För att kvalificera dig för ett grönt tilläggslån måste du uppfylla vissa krav. Du måste till exempel ha ett befintligt bolån, och du måste kunna visa att du kommer att använda lånet för att finansiera energieffektiviserande åtgärder i hemmet.

Fördelar med grönt tilläggslån

  1. Spara pengar på dina energikostnader.
  2. Minska din miljöpåverkan.
  3. Få skattelättnader.
  4. Öka värdet på ditt hem.

Vad menas med fribelopp vid tilläggslån?

Fribeloppet för tilläggslån är det belopp som du kan låna utan att behöva amortera lånet. Fribeloppet är 10 procent av bostadens värde. Om du lånar för att renovera eller bygga om din bostad kan fribeloppet vara upp till 15 procent av bostadens värde.

Exempel på fribelopp

Om du köper en bostad för 1 000 000 kronor är ditt fribelopp 100 000 kronor. Det innebär att du kan låna 100 000 kronor utan att behöva amortera lånet. Om du lånar för att renovera eller bygga om din bostad kan ditt fribelopp vara upp till 150 000 kronor.

Fribeloppet för tilläggslån gäller inte för lån som tas för att köpa en bostadsrätt i ett nybyggt bostadsrättsförening. För dessa lån gäller amorteringskravet på 1 procent per år.

Källor:

Uppdaterad: 2 december 2023