Snittränta

Vad är snittränta?

Snittränta

Snittränta är den genomsnittliga ränta (genomsnittsränta) som en bank har lånat ut till sina bolånekunder under en viss period, oftast den senaste månaden. Snitträntan beror på vilken bindningstid man har valt för sitt bolån, till exempel 3 månader, 1 år eller 5 år. Den räknas ut genom att ta ett genomsnitt av samtliga nya bolån hos en viss bank under den senaste månaden. Vad som också kan räknas in i snitträntan är sedan tidigare befintliga bolån hos banken men där villkoren har förändrats, exempelvis genom en ny rabatt eller räntesats för kunden.

Snitträntor för banker i Sverige – November 2023

Bank3 mån1 år2 år3 år5 år10 år
Danske Bank4,73 %5,23 %4,54 %4,85 %4,50 %
Handelsbanken4,72 %4,96 %4,73 %4,65 %4,39 %4,31 %
Länsförsäkringar4,82 %4,92 %4,84 %4,70 %4,41 %4,47 %
Nordea4,90 %5,06 %4,76 %4,59 %4,37 %
SBAB4,88 %5,07 %4,82 %4,63 %4,31 %4,30 %
SEB4,76 %4,96 %4,59 %4,44 %4,15 %
Swedbank4,77 %4,77 %4,57 %4,35 %3,91 %4,16 %
Här är exempel på snitträntor för olika bindningstider hos några banker och bolåneförmedlare (uppdaterat 2023-11-26)

Varför är snittränta viktig?

Snittränta är viktig för att den ger en bild av hur mycket man kan förvänta sig att betala i ränta för sitt bolån hos olika banker. Den visar också hur bra man har lyckats förhandla med sin bank om sin bolåneränta. Om ens individuella ränta är lägre än snitträntan har man fått en bra rabatt, och om ens individuella ränta är högre än genomsnittsräntan har man fått en dålig rabatt. Snitträntan kan därför användas som ett jämförelseverktyg när man ska välja bank eller bindningstid för sitt bolån.

Hur påverkas genomsnittsräntan av marknaden?

Snitträntan påverkas av flera faktorer på marknaden, såsom utbud och efterfrågan på bolån, inflation, konjunktur, penningpolitik och konkurrens mellan banker. Genomsnittsräntan kan därför variera över tid och mellan olika banker.

Generellt sett kan man säga att snitträntan följer styrräntan (också kallad reporäntan), som är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till banker för. När styrräntan höjs eller sänks brukar bankerna justera sina listräntor och därmed också sina snitträntor i samma riktning. Genomsnittsräntan kan dock skilja sig från styrräntan beroende på hur mycket marginal bankerna vill ha på sina bolån.

Hur hittar man aktuella snitträntor?

Det finns flera sätt att hitta aktuella snitträntor för bolån. Ett sätt är att gå in på bankernas egna hemsidor och se vad de uppger som sina snitträntor för olika bindningstider. Ett annat sätt är att använda sig av jämförelsetjänster på nätet som samlar in och presenterar snitträntor från olika banker. Ett tredje sätt är att kontakta bankerna direkt och fråga vad de kan erbjuda för ränta på ett bolån med en viss bindningstid och belåningsgrad.

Räkna ut snittränta – Exempel

För att räkna ut snittränta behöver man ta fram den genomsnittliga räntan för alla nya bolån hos en viss bank under en viss månad. Man kan också inkludera befintliga bolån som har förändrats i villkor, till exempel genom en ny rabatt eller räntesats. Snitträntan ska redovisas för både bunden och rörlig ränta.

Ett exempel kan vara att en bank har gett följande räntor till nya bolånekunder med 2 års bindningstid under april 2023:

För att få fram snitträntan för april 2023 lägger man ihop alla räntor och delar med antalet kunder:

(4,25 + 4,50 + 4,40 + 4,35 + 4,45) / 5 = 4,39 %

Snitträntan för april 2023 är alltså 4,39 % för bolån med 2 års bindningstid hos den här banken.

Skillnaden mellan snittränta och listränta

Snittränta och listränta är två begrepp som används för att beskriva olika typer av bolåneräntor.

Ett exempel kan vara att en bank har en listränta på 4,69 % för ett bolån med 2 års bindningstid, men att snitträntan för samma lån är 4,41 %. Det betyder att de flesta kunder som har tecknat ett sådant lån har fått en ränterabatt på 0,28 procentenheter i genomsnitt.

Relaterade artiklar

Uppdaterad: 2 december 2023