Skuldsanering - Vad det innebär för en privatperson

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering

Skuldsanering är en möjlighet för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand under överskådlig tid. Det innebär att du lever på existensminimum i fem år och betalar resterande inkomst till Kronofogden som återbetalning på dina skulder. Efter dessa fem år skrivs resterande skulder av och du blir skuldfri. Skuldsanering är inte en ”quick fix” utan du ska ha försökt komma ur situationen innan du ansöker. Att ansöka om skuldsanering kostar inget.

Vem betalar skuldsaneringen?

Det gör du själv, men med en lägre summa än vad du egentligen är skyldig. Du betalar till Kronofogden, som sedan fördelar pengarna mellan dina borgenärer. Om du inte kan betala alls, kan dina skulder skrivas ner helt.

Vem kan få skuldsanering?

Skuldsanering är en möjlighet för privatpersoner som har skulder som de inte kan betala på flera år. Näringsidkare kan också få skuldsanering om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda. Bolag och andra juridiska personer med ekonomiska problem är hänvisade till konkurs eller företagsrekonstruktion.

Om du är osäker på om du behöver skuldsanering eller inte, så kan du göra Kronofogdens skuldsaneringstest.

Hur är det att leva med skuldsanering?

Att leva med skuldsanering innebär att man får hjälp av Kronofogden att betala av sina skulder under en viss tid, oftast fem år. Under den tiden måste man leva på en mycket låg inkomst, som bara räcker till det nödvändigaste. Man får inte ta nya lån eller skaffa nya skulder. När skuldsaneringen är klar blir man skuldfri, men man får en betalningsanmärkning som kan påverka ens möjligheter att få lån, hyra bostad eller teckna abonnemang i framtiden.

Skuldsanering är inte en lätt väg ut ur skuldproblemen. Det är en sista utväg för dem som har så stora skulder att de inte kan betala dem på egen hand under överskådlig tid. För att få skuldsanering måste man uppfylla vissa krav och visa att man har gjort ansträngningar för att lösa sin situation. Det är inte heller en rättighet, utan ett beslut som Kronofogden fattar efter en individuell prövning.

En möjlighet till skuldsanering kan vara en chans att få en ny start i livet, men det kräver också mycket ansvar och uthållighet. Man måste följa sin betalningsplan och hålla sig till sin budget. Man måste också anmäla alla förändringar i sin ekonomi till Kronofogden, till exempel om man får ett nytt jobb, en högre lön eller ett arv. Om man inte följer reglerna kan Kronofogden avbryta skuldsaneringen och då måste man betala tillbaka alla skulder som man hade innan.

Ansök om skuldsanering

För att ansöka om skuldsanering i Sverige behöver du fylla i blanketten KFM 9150 och skicka den till Kronofogden eller ansöka digitalt genom Kronofogdens e-tjänst. Du kan också få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Nedan är en steg-för-steg guide för att ansöka om skuldsanering:

  1. Fyll i blanketten KFM 9150.
  2. Skicka blanketten till Kronofogden eller ansök digitalt genom Kronofogdens e-tjänst.
  3. Vänta på besked från Kronofogden.

Hur lång tid behöver jag vänta?

Villkor som måste vara uppfyllda

För att ansöka om skuldsanering måste du uppfylla några villkor:

Om du behöver råd och hjälp kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. De har i uppdrag att hjälpa till före, under och efter en skuldsanering, eller med allmän budgetrådgivning. Servicen hos kommunerna är kostnadsfri och de har tystnadsplikt.

Frågor om skuldsättning i hushållet och dig själv

Väljer du att göra Kronofogdens skuldsanerings-test för att se om du har möjlighet att godtas så får du vara beredd på att svara på en rad frågor som helt och hållet granskar din ekonomi i sömmarna. Förutom utgifter och inkomster ska du även svara på:

  1. Anledning till skuldsättning
  2. Bidrag
  3. Antal personer i hushållet
  4. Om barn bor i hushållet på heltid eller ej

Frågorna för självskattningen i skuldsaneringstestet kan se ut på följande sätt:

Självskattning skuldsanering

Vilka skulder ingår i en skuldsanering?

En skuldsanering omfattar normalt alla skulder du har när Kronofogden beslutar om att inleda skuldsaneringen. Det gäller även skulder till familjemedlemmar eller andra privatpersoner. Skulder som Kronofogden inte känner till ingår inte. Det finns också några undantag som inte ingår i en skuldsanering, till exempel skulder som:

Vad händer om du får nya skulder under skuldsaneringen?

Om du får nya skulder under en skuldsanering ingår de inte i skuldsaneringen. Det betyder att du måste betala de nya skulderna fullt ut, samtidigt som du följer skuldsaneringens betalningsplan. Det kan försvåra din ekonomiska situation och påverka din betalningsförmåga.

Om du inte följer betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa kan dina borgenärer ansöka om att skuldsaneringen ska upphöra. Det är därför viktigt att du inte drar på dig nya skulder under en skuldsanering och att du kommunicerar med din handläggare på Kronofogden om du får problem med att betala.

Vad händer om jag inte kan betala min skuld efter skuldsaneringen?

Om du inte kan betala dina skulder efter skuldsanering kan Kronofogden avbryta din skuldsanering. Kronofogden skickar påminnelser till dig om du inte betalar som du ska. Om du fortfarande inte har betalt skickar de meddelanden till borgenärer fyra gånger om året. Dina borgenärer kan ansöka om omprövning av din skuldsanering.

Hur påverkas kreditvärdigheten?

Din kreditvärdighet är ett betyg på din ekonomi och din förmåga att betala dina lån, skulder och räkningar i tid. När du har genomgått en skuldsanering hos Kronofogden tas alla betalningsanmärkningar bort efter fem år. Det innebär att du kan bli kreditvärdig direkt efter en skuldsanering, under förutsättning att du har en ordnad ekonomi i övrigt.

Det kan till exempel innebära att du har en fast anställning, inga nya lån eller skulder och en stabil civilstatus. Din kreditvärdighet kan också påverkas av hur många kreditförfrågningar du har gjort. Ju högre kreditvärdighet du har, desto lättare är det för dig att få lån, krediter, hyra lägenhet eller göra större inköp.

Vad är skillnaden på en betalningsanmärkning och en skuld hos Kronofogden?

En betalningsanmärkning är en notering som kreditupplysningsföretagen gör om att du har missat att betala en skuld i tid. Medan en skuld hos Kronofogden är en skuld som du inte har betalat trots påminnelser och inkassokrav. Kronofogden kan då försöka driva in skulden genom utmätning av din lön, egendom eller annan inkomst. En skuld hos Kronofogden syns i deras register så länge den inte är betald.

Skuldsanering i siffror – statistik år för år

Enligt Kronofogdens statistik var antalet personer som ansökte om skuldsanering följande under de senaste åren:

Antalet personer som beviljades skuldsanering var följande under de senaste åren:

Observera att du inte kan göra direkta jämförelser mellan beviljade och inkomna ansökningar under ett enskilt år eftersom handläggningstiden gör att ärenden i många fall handläggs över ett årsskifte.

Vanligaste orsakerna till skuldsanering hos Kronofogden

De vanligaste orsakerna till att ansöka om skuldsanering är enligt Kronofogden följande:

Detta händer efter saneringen

Efter en skuldsanering kan du se fram emot att:

Men du bör också vara uppmärksam på att:

Fördelar och nackdelar med skuldsanering

Fördelar

Nackdelar

Vilka olika typer av skuldsanering finns det?

Det finns två typer av skuldsanering som man kan ansöka om hos Kronofogden:

Är skuldsanering och skuldfinansiering samma sak?

Skuldsanering och skuldfinansiering är inte samma sak. De har olika förutsättningar och konsekvenser för dig som har skulder:

Får man behålla skatteåterbäring vid skuldsanering?

Det beror på när man får skatteåterbäringen och om beslutet om skuldsanering har vunnit laga kraft, det vill säga inte längre går att överklaga. Om man får skatteåterbäringen innan beslutet har vunnit laga kraft, så går pengarna till att betala av skulder i allmänna mål som man har hos Kronofogden.

Om man däremot får skatteåterbäringen efter att beslutet har vunnit laga kraft, så får man behålla pengarna direkt från Skatteverket. Man behöver inte ansöka om omprövning i de flesta fall, eftersom skatteåterbäringen oftast är medräknad i beslutet om.

Uppdaterad: 2 december 2023