Skuldebrev - Skapa enkelt med gratis mall

Vad är skuldebrev?

Skuldebrev

Ett skuldebrev (kallas även revers eller skuldförbindelse) är ett dokument som bevisar att en person har en skuld till en annan person eller till en bank. Det kan till exempel handla om ett lån mellan vänner, släktingar eller bekanta, eller om ett lån från en bank eller ett kreditbolag. Ett skuldebrev är viktigt för att undvika konflikter eller missförstånd kring lånet. Det är också ett sätt att skydda sig juridiskt om låntagaren inte betalar tillbaka lånet som avtalat.

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

Ett skuldebrev ska innehålla de viktigaste uppgifterna om lånet, såsom:

Hur skriver man ett skuldebrev?

Det finns flera mallar för skuldebrev på internet som man kan använda sig av när man ska skriva ett skuldebrev. Det är dock viktigt att anpassa mallen efter den specifika situationen och att kontrollera att alla uppgifter stämmer. Man kan också ta hjälp av en jurist eller en ekonomisk rådgivare för att få en korrekt och giltig revers.

Gratis mall för skuldebrev

Här är två gratis mallar i olika format för att skriva ett skuldebrev.

Vilka typer av skuldebrev finns det?

Det finns två huvudtyper av skuldebrev: enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.

Enkla skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev är den vanligaste typen av skuldförbindelse mellan privatpersoner. Det innebär att skuldebrevet är knutet till en specifik person och att det inte kan säljas eller ges bort till någon annan utan låntagarens medgivande. Om långivaren vill överlåta sin fordran på låntagaren till någon annan måste han eller hon först informera låntagaren om detta och kunna visa upp ett kvitto på överlåtelsen. Den nya ägaren av skuldebrevet måste sedan kunna bevisa sitt ägarskap när han eller hon vill driva in skulden.

Löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev är den vanligaste typen av revers mellan banker och kreditbolag. Det innebär att skuldebrevet inte är knutet till en specifik person utan till själva dokumentet. Det gör att långivaren kan sälja eller ge bort skuldebrevet till någon annan utan att behöva informera låntagaren om detta. Den nya ägaren av skuldebrevet kan sedan driva in skulden genom att visa upp själva dokumentet.

Det finns tre varianter av löpande skuldebrev:

Innehavsskuldebrev

Ett innehavsskuldebrev är en löpande skuldförbindelse som inte har något namn på låntagaren utan bara på långivaren. Det gör att den som har dokumentet i sin hand anses vara den rättmätiga ägaren av fordran. Ett innehavsskuldebrev måste vara undertecknat av långivaren och ha ordet ”innehavare” i texten.

Orderskuldebrev

Ett orderskuldebrev är ett löpande skuldebrev som har namn på både låntagaren och långivaren. Det gör att den som har dokumentet i sin hand måste ha fått det från den ursprungliga långivaren eller från någon annan som har fått det från honom eller henne. Ett orderskuldebrev måste vara undertecknat av långivaren och ha ordet ”order” i texten.

Namnskuldebrev

Ett namnskuldebrev är en löpande revers som har namn på både låntagaren och långivaren. Det gör att den som har dokumentet i sin hand måste ha fått det från den ursprungliga långivaren eller från någon annan som har fått det från honom eller henne med hans eller hennes samtycke. Ett namnskuldebrev måste vara undertecknat av både långivaren och låntagaren och ha ordet ”namn” i texten.

Hur länge gäller ett skuldebrev?

Ett skuldebrev gäller tills dess att hela skulden är betald, inklusive eventuella räntor och avgifter. När detta har gjorts bör man se till att få ett kvitto på betalningen samt ett uppdaterat skuldförbindelsen där det framgår att skulden är reglerad. Det är också viktigt att förstöra originalversionen av skuldebrevet så att det inte går att använda det för att kräva in samma skuld igen.

Vad händer om man inte betalar tillbaka ett lån enligt ett skuldebrev?

Om man inte betalar tillbaka ett lån enligt de villkor som står i ett skuldebrev kan man hamna i stora problem. Till en början kan man bli skyldig mer pengar på grund av räntor, avgifter och förseningskostnader. Man kan även bli anmäld till Kronofogden, vilket kan leda till indrivning, utmätning, betalningsanmärkning och svårigheter att få nya lån i framtiden. Dessutom kan man bli stämd i domstol, vilket kan leda till ytterligare kostnader och konsekvenser.

Därför är det viktigt att försöka betala tillbaka sina lån i tid och att kontakta sin långivare om man får problem med återbetalningen. Det kan finnas möjlighet att komma överens om en ny betalningsplan eller en lägre ränta.

Skuldebrev inom familjen

Det är mycket vanligt att familjemedlemmar lånar pengar av varandra. Det kan till exempel handla om att föräldrar ger barn lån för kontantinsats till bostad, eller att syskon eller kusiner hjälper varandra med oförutsedda utgifter. Lån mellan privatpersoner kan vara både små och stora. Eftersom man känner varandra så väl kan det lätt kännas onödigt eller pinsamt att skriva ett skuldebrev inom familjen. Det kan också ge intrycket av att man inte litar på varandra. Men det finns många goda skäl till att skriva ett skriftligt avtal om lånet. Det ökar tryggheten för både långivare och låntagare och förhindrar konflikter eller missförstånd i framtiden.

Varför ska man skriva ett skuldebrev inom familjen?

Ett skuldebrev är ett dokument som bevisar att en person har en skuld till en annan person eller till en bank. Ett skuldebrev ska innehålla de viktigaste uppgifterna om lånet, såsom summa, parter, återbetalningstid, ränta och villkor. Skuldebrevet är bindande och ger långivaren rätten att kräva tillbaka pengarna om låntagaren inte betalar i tid.

Fördelar med att skriva ett skuldebrev inom familjen:

Sammanfattning

Ett skuldebrev är ett dokument som bevisar att en person har en skuld till en annan person eller till en bank. Skuldförbindelsen ska innehålla de viktigaste uppgifterna om lånet, såsom summa, parter, återbetalningstid, ränta och villkor. Det finns två huvudtyper av skuldebrev: enkla och löpande. Ett enkelt skuldebrev är knutet till en specifik person och det går inte att överlåta till någon annan utan låntagarens medgivande. En löpande revers är knutet till själva dokumentet och den går att överlåta till någon annan utan att behöva informera låntagaren om detta.

Källa: Lag (1936:81) om skuldebrev

Uppdaterad: 27 november 2023