Referensränta

Vad är referensränta?

Referensränta

Referensräntan är en räntesats som fastställs av Riksbanken två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli varje år.

”Referensräntan motsvarar Riksbankens styrränta, avrundat uppåt till närmast halva procentenhet om det behövs. ”

Riksbanken – https://www.riksbank.se/

Referensräntan används för att beräkna andra räntor, till exempel dröjsmålsräntor enligt räntelagen eller utbetalningar från finansiella kontrakt. Den har inte något penningpolitiskt syfte, utan är ett sätt att ta hänsyn till det allmänna ränteläget.

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli – 31 december 2023 till 3,50 procent.

Stefan Persson – Kredity.se

Hur påverkas jag av referensräntan?

Referensräntan påverkar dig främst om du har lån eller fordringar som är kopplade till den. Till exempel kan referensräntan användas för att beräkna dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta är den ränta som du har rätt att ta ut om någon inte betalar dig i tid. Dröjsmålsräntan är referensräntan plus åtta procentenheter enligt Räntelag (1975:635).

Hur har referensräntan sett ut historiskt?

DatumReferensränta
2023-07-013,50
2023-01-012,50
2022-07-010,50
2022-01-010,00
2021-07-010,00
2021-01-010,00
2020-07-010,00
2020-01-010,00
2019-07-010,00
2019-01-01-0,50
2018-07-01-0,50
2018-01-01-0,50
2017-07-01-0,50
2017-01-01 -0,50 
2016-07-01 -0,50 
2016-01-01  0,00
2015-07-01  0,00 
2015-01-01  0,00 
2014-07-01 1,00
2014-01-01 1,00 
2013-07-01 1,00  
2013-01-01 1,00  
2012-07-01 1,50  
2012-01-01 2,00 
2011-07-01 2,00 
2011-01-01 1,50
2010-07-01 0,50
2010-01-01 0,50 
2009-07-01 0,50 
2009-01-01 2,00
2008-07-01 4,50 
2008-01-01 4,00 
2007-07-01 3,50 
2007-01-01 3,00 
2006-07-01 2,50 
2006-01-01 1,50 
2005-07-01 1,50 
2005-01-01 2,00 
2004-07-01 2,00 
2004-01-01 3,00 
2003-07-01 3,00 
2003-01-014,00 
2002-07-01 4,50 

Uppdaterad: 26 november 2023