Ränteskillnadsersättning

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är den summa pengar du kan behöva betala om du vill lösa ett lån med bunden ränta i förtid, det vill säga innan bindningstiden på lånet löper ut. Ränteskillnadsersättningen ska täcka den förlust som banken gör, eftersom de inte får den ränta som du skulle ha betalat fram till bindningstidens slut.

Beräkna med jämförelseränta

För att beräkna ränteskillnadsersättningen använder man en jämförelseränta, som baseras på dagsaktuella räntor på bostadsobligationer med en löptid som motsvarar lånets återstående bindningstid. Jämförelseräntan ökas sedan med 1 procentenhet.

Om jämförelseräntan är lägre än den ränta du har på ditt lån får du betala ränteskillnadsersättning. Är jämförelseräntan däremot lika med eller högre än din ränta slipper du betala ersättning.

Kalkyl – Exempel på ränteskillnadsersättning

Antag att du har ett bolån på 1 000 000 kr med en bunden ränta på 3 procent i 5 år. Du vill lösa lånet efter 3 år, när det återstår 2 år av bindningstiden. Du amorterar 2 procent av lånet per år.

Tips! Använd Konsumenternas kalkylator för att räkna ut ränteskillnadsersättningen.

Exempel 1: Jämförelseräntan är lägre än din ränta

Om jämförelseräntan för bostadsobligationer med 2 års löptid är 1 procent vid lösentillfället blir jämförelseräntan plus 1 procentenhet 2 procent. Eftersom din ränta är 3 procent får du betala ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättningen blir då skillnaden mellan din ränta och jämförelseräntan plus 1 procentenhet, multiplicerat med din kvarvarande skuld och den återstående bindningstiden.

Ränteskillnadsersättning = (3% – 2%) x 920 400 kr x 2 år = 18 408 kr

Exempel 2: Jämförelseräntan är högre än din ränta

Om jämförelseräntan för bostadsobligationer med 2 års löptid är 4 procent vid lösentillfället blir jämförelseräntan plus 1 procentenhet 5 procent. Eftersom din ränta är lägre än jämförelseräntan plus 1 procentenhet slipper du betala ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättning = (3% – 5%) x 920 400 kr x 2 år = -36 816 kr

Eftersom ränteskillnadsersättningen inte kan bli negativ blir den istället noll.

Ränteskillnadsersättning = 0 kr

Saker att tänka på vid ränteskillnadsersättning

Är ränteskillnadsersättningen avdragsgill?

Ja, ränteskillnadsersättningen är avdragsgill i din deklaration. Det innebär att du får tillbaka en del av kostnaden – upp till 30 procent. Du begär avdrag för ränteskillnadsersättningen på samma sätt som du deklarerar vanliga räntor.

Uppdaterad: 2 december 2023