Ränta

Vad är ränta?

Ränta

Ränta är vad det kostar att låna pengar eller vad man får för att spara (låna ut) pengar. Riksbanken bestämmer en ränta som påverkar alla andra räntor i landet. Den räntan kallas styrränta och den har med priset på saker att göra. Bankerna kan låna och spara pengar hos Riksbanken och då får de olika räntor som är nära styrräntan.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta (kompensation) du får av banken eller andra sparbolag när du sätter in pengar hos dem. Den uttrycks i procent och är en årsränta. Inlåningsränta kallas också för sparränta och är alltså den räntan som du får när du sparar pengar på ett konto.

Utlåningsränta

När du lånar pengar från en bank eller ett annat kreditinstitut betalar du en ränta på lånebeloppet. Den räntan kallas för utlåningsränta eller låneränta. Den uttrycks i procent och beräknas per år. Den är den kostnad du har för att låna pengar från banken. Du kan välja mellan en fast ränta eller en rörlig ränta på ditt lån. En fast ränta är densamma under hela låneperioden, medan en rörlig ränta ändras efter hur räntan är på marknaden.

Räkneexempel på hur ränta fungerar

Antag att du lånar 10 000 kronor från en bank med en ränta på 5 procent per år. Det betyder att du måste betala tillbaka 10 000 kronor plus 5 procent av 10 000 kronor i ränta efter ett år. 5 procent av 10 000 kronor är 500 kronor, så du måste betala tillbaka totalt 10 500 kronor efter ett år.

Om du istället sparar 10 000 kronor på ett konto med en ränta på 5 procent per år, så får du 5 procent av 10 000 kronor i ränta efter ett år. Det är också 500 kronor, så du har totalt 10 500 kronor på ditt konto efter ett år.

Uppdaterad: 2 december 2023