Ränta på ränta effekten

Vad är ränta på ränta effekten?

Ränta-på-ränta effekten

Ränta på ränta-effekten är när du får ränta på ditt sparade belopp plus intjänad ränta. Det gör att pengarna växer snabbare och snabbare ju längre du sparar. Det kallas också för snöbollseffekt på sparande. Om du sparar i fonder eller aktier kan du få ränta på ränta genom att återinvestera utdelningar eller till exempel kursvinster. Till skillnad från ränta på privatlån, så är det du som tjänar på räntan på ditt sparande.

Ränta-på-ränta kalkylator


Ränta per år (%):
%

Startkapital (kr):
kr

Månadssparande (mån):
kr

Sparhorisont (år):
år

Slutvärdet:

kr

Värdetillväxt (ränta-på-ränta)

+ kr

Totalt sparat under år

kr

Formel – Räkna ut ränta på ränta

Det finns en formel för att räkna ut ränta på ränta som ser ut så här: sparbelopp x (1 + ränta)^tidsintervall. Till exempel, om du sparar 10 000 kr i en fond som ger 7 % ränta per år i 20 år, så blir det: 10 000 x (1 + 0,07)^20 = 38 699 kr. Det betyder att ditt sparande har växt till 38 699 kr efter 20 år tack vare ränta på ränta-effekten. Du kan också använda en ränta på ränta-kalkylator för att enkelt se hur mycket ditt sparande kan växa med olika räntor och tidsperioder.

Fyra faktorer som påverkar

De fyra faktorerna som påverkar ränta på ränta-effekten är följande:

  • Startkapital: Det är det belopp som du börjar spara med. Ju större startkapital du har, desto mer pengar får du ränta på från början.
  • Månadsinsättning: Det är det belopp som du sparar varje månad utöver ditt startkapital. Ju större månadsinsättning du har, desto snabbare växer ditt sparande.
  • Ränta (avkastning): Det är den procentuella ökningen som du får på ditt sparande varje år. Räntan kan bestå av ränta på ett sparkonto, utdelning eller värdeökning på aktier eller fonder. Ju högre ränta (avkastning) du får, desto mer pengar får du tillbaka på ditt sparande.
  • Sparhorisont: Det är den tid som du sparar för. Ju längre tid du sparar, desto mer tid får ränta på ränta-effekten verka och multiplicera ditt sparande.

Räkneexempel: ränta på ränta effekten

Ovanstående exempel skulle se ut på följande sätt i en tabell. Detta för att illustrera hur stor tillväxten är år för år då räntan blir större för varje år eftersom den beräknas på det ackumulerade slutvärdet. Tänk också på att tillväxten ändras om du antingen har större startkapital, räntan ändras eller om du väljer att skjuta till med sparande varje månad.

ÅrStartvärde (kr)Ränta (kr)Slutvärde för året(kr)
110 00070010 700
210 70074911 449
311 44980212 251
412 25185813 109
513 10991714 026
614 02698215 008
715 0081 05116 059
816 0591 12417 183
917 1831 20318 386
1018 3861 28719 673
1119 6731 37721 050
1221 0501 47422 524
1322 5241 57724 101
1424 1011 68725 788
1525 7881 80527 593
1627 5931 93129 524
1729 5242 06731 591
1831 5912 21133 802
1933 8022 36636 168
2036 1682 53138 699
Tabell 1. Ränta-på-ränta effekten.

Samma tabell – fast med månadssparande

Med ett månadssparande varje år, som du lägger till startbeloppet, så blir det stor skillnad på ränta-på-ränta effekten. Givetvis beror det på hur mycket du månadssparar. Om du till exempel sparar 1 000 kr varje månad utöver ditt startkapital på 10 000 kr och din ränta på 7 % per år, så skulle tabellen se ut så här:

ÅrStartvärde (kr)Månadssparande (kr)Ränta (kr)Slutvärde (kr)
110 00012 0001 08023 080
223 08012 0001 99537 076
337 07612 0002 97552 051
20498 92712 00035 305546 233
Tabell 2. Ränta-på-ränta effekt med månadssparande.

Tabellen visar att ditt sparande växer ännu snabbare när du månadssparar eftersom du får ränta på ränta både på ditt startkapital och dina månatliga insättningar. Efter 20 år har du sparat ihop hela 546 233 kr med ett månadssparande på 1 000 kr, jämfört med 38 699 kr utan månadssparande.

Skatt på ränta på ränta effekten

Det beror på vilken typ av sparande du har. Om du sparar i ett sparkonto eller ett investeringssparkonto (ISK) så betalar du 30 procent skatt på räntan som du får. Sparar du istället i en kapitalförsäkring så betalar du ingen skatt på räntan, men däremot en schablonskatt på försäkringens värde. Om du däremot sparar i aktier eller fonder utanför ett ISK eller en kapitalförsäkring så betalar du 30 procent skatt på utdelningar och realisationsvinster. Du kan däremot göra avdrag för både realisationsförluster och förvaltningskostnader.

Uppdaterad: 2 februari 2024