Nominell ränta

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta

Nominell ränta är den ränta som du betalar eller får per år när du lånar eller sparar pengar. Det är samma sak som årsränta och är den ränta som långivare ofta visar i sina annonser för olika privatlån och snabblån. Den nominella räntan visar endast själva räntan för lånet, utan övriga avgifter som uppläggningsavgift eller aviavgift.

Den nominella räntan är därför inte tillräcklig för att visa den verkliga kostnaden för lånet. Dessa avgifter kan vara ganska höga och påverka hur mycket du betalar tillbaka varje månad och totalt.

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta?

Skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta är att den nominella räntan bara visar själva räntan för lånet eller sparandet per år, utan övriga avgifter inkluderade. Den effektiva räntan visar den verkliga kostnaden för lånet eller avkastningen på sparandet per år, och inkluderar alla avgifter som ingår i lånet eller sparandet. Med andra ord, så visar den effektiva räntan den verkliga kostnaden för lånet och hur mycket du betalar i ränta samt avgifter per år i procent av lånebeloppet.

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och realränta?

Realränta är den ränta som tar hänsyn till inflationen och visar hur mycket pengarnas köpkraft förändras över tiden. Den nominell räntan tar inte hänsyn till inflationen eller allmänna ökningen av priser på varor och tjänster över tid.

Hur räknar man ut nominell ränta?

För att räkna ut den nominella räntan behöver du veta hur mycket du lånar eller sparar och hur mycket ränta du betalar eller får per år. Formeln är:

Nominell ränta = (Ränta per år / Låne- eller sparbelopp) x 100

Räkneexempel 1

Till exempel, om du lånar 100 000 kronor med en ränta på 3000 kronor per år, så är den nominella räntan:

Nominell ränta = (3000 / 100 000) x 100 = 3 procent

Räkneexempel 2

Om du sparar 50 000 kronor med en ränta på 1000 kronor per år, så är den nominella räntan:

Nominell ränta = (1000 / 50 000) x 100 = 2 procent

Nominell ränta historiskt

Begreppet nominell ränta har funnits i många århundraden, men det är svårt att säga exakt när det kom. Ränta har karaktäriserats som ”ett mått på preferensen . . . för en krona av nuvarande [inkomst] över en krona av framtida inkomst”. Det innebär att låntagaren vill, eller behöver, ha pengar tidigare snarare än senare, och är villig att betala en avgift – räntan – för det privilegiet.

Den nominella årsräntan har varierat över tid beroende på flera faktorer, såsom regeringens direktiv till centralbanken, valutan, löptiden på investeringen, låntagarens kreditrisk, utbud och efterfrågan på marknaden och mängden säkerhet.

Enligt Europeiska centralbanken (ECB) sätter ECB:s direktion de viktigaste räntorna för euroområdet:

Uppdaterad: 2 december 2023