Nettolön

Vad är nettolön?

Nettolön

Nettolön är den lön som du får ut på ditt konto efter att skatt och andra avgifter har dragits av från din bruttolön. Bruttolön är den lön som du har avtalat med din arbetsgivare och som du hittar i ditt anställningsavtal. När du pratar om din lön med andra brukar du oftast ange din bruttolön, men när du planerar din ekonomi är det viktigt att veta hur mycket du får i nettolön.

”Nettlön är lön efter skatt.”

Stefan Persson – Kredity.se

Skatten som dras från din bruttolön

Skatten som dras av från din bruttolön beror på flera faktorer, bland annat:

För att räkna ut din nettolön måste du alltså dra av skatten från din bruttolön. Skatten består av den kommunala inkomstskatten, eventuell statlig inkomstskatt och eventuell kyrkoavgift. Du kan använda en lönekalkylator för att beräkna din nettolön utifrån din bruttolön, hemkommun och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

Faktorer som påverkar din nettolön

Det finns också andra faktorer som kan påverka din nettolön, till exempel:

Som du ser är det inte så enkelt att räkna ut sin nettolön från sin bruttolön. Det beror på att det svenska skattesystemet är progressivt, vilket innebär att den som tjänar mer betalar mer i skatt. Det finns också många olika regler och undantag som kan göra beräkningen mer komplicerad. Därför kan det vara bra att använda sig av en lönekalkylator eller kontakta Skatteverket om man vill veta sin exakta nettolön.

Räkneexempel på nettolön innan skattereduktioner

Ett exempel på en uträkning av nettolön är följande:

Antag att du har en bruttolön på 30 000 kronor i månaden och bor i Stockholm, som har en kommunal skattesats på 29,98 procent. Du är inte medlem i Svenska kyrkan och du betalar inte statlig skatt eftersom din årsinkomst är under brytpunkten. Du har inga förmåner eller avdrag från din bruttolön.

För att räkna ut din nettolön måste du först dra av den kommunala inkomstskatten från din bruttolön. Det gör du genom att multiplicera din bruttolön med skattesatsen och sedan subtrahera resultatet från din bruttolön. Det blir:

Din nettolön innan skattereduktioner är alltså 21 006 kronor.

Nettolön efter skattereduktioner

Sedan måste du lägga till eventuella skattereduktioner som du har rätt till. I det här exemplet antar vi att du har rätt till skattereduktion för allmän pensionsavgift och arbetsinkomst. Skattereduktionen för allmän pensionsavgift är 18,5 procent av den del av din bruttolön som motsvarar den allmänna pensionsavgiften.

Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din bruttolön upp till ett tak på 42 600 kronor per månad. Skattereduktionen för arbetsinkomst är beroende på din årsinkomst och varierar mellan 0 och 34 procent av din nettolön innan skattereduktioner. I det här exemplet antar vi att du har en skattereduktion för arbetsinkomst på 20 procent. Det blir:

För att få din nettolön efter skattereduktioner måste du lägga till den totala skattereduktionen till din nettolön innan skattereduktioner. Det blir:

Din nettolön efter skattereduktioner är alltså 25 592,7 kronor i det här exemplet. Det betyder att du får ut 85,3 procent av din bruttolön i nettolön.

Uppdaterad: 2 december 2023