Lånelöfte

Vad är lånelöfte?

Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett förhandsbesked från banken om hur mycket du får låna för att köpa en bostad. Lånelöftet är bra att ha innan du börjar buda på bostäder och baserat på din nuvarande situation samt inkomst. Lånelöftet är i nästan samtliga fall kostnadsfritt och inte bindande för dig.

Krav för att få ett lånelöfte

För att få ett lånelöfte behöver du uppfylla vissa krav som banken ställer. De vanligaste kraven är:

Hur ansöker man om ett lånelöfte?

Du kan ansöka om ett lånelöfte online och få besked direkt.

  1. Först behöver du fylla i uppgifter om dig själv, din ekonomi och den bostad du vill köpa.
  2. Banken gör sedan en preliminär kreditprövning med hjälp av en kreditupplysning från UC AB (tidigare Upplysningscentralen).
  3. Banken bedömer i sin tur din betalningsförmåga och kreditvärdighet utifrån de uppgifter du lämnat och en kvar-att-leva-på-kalkyl. Banken tar också hänsyn till dina omkostnader och skulder.
  4. Om din ansökan blir godkänd får du slutligen ett lånelöfte som visar hur mycket du kan låna.

Hur mycket får man låna?

Du kan låna upp till 85 procent av bostadens värde. Det betyder att du måste ha minst 15 procent i kontantinsats när du köper en ny bostad. Det är den del du måste betala med egna medel. När du planerar för bostadsköp, kom även ihåg kostnaderna för lagfart och pantbrev som kan bli betydande summor när du köper villa eller fritidshus. Köper du en bostadsrätt är det viktigt att kolla upp föreningens ekonomi.

Hur länge gäller ett lånelöfte?

Det är skiljer sig mellan bankerna, men generellt gäller ett lånelöfte mellan tre (3) och sex (6) månader. Tänk på att du måste kontakta banken om det blir förändringar i uppgifter som du lämnar när du ansöker om lånelöfte, till exempel lön.

Vad händer efter att man fått ett lånelöfte?

Du kan nu börja lägga bud på den lägenhet du önskar köpa. När du har hittat ditt nya hem och vunnit budgivningen är det däremot viktigt att du kontaktar banken. Mer om det här nedan.

Jag har ett lånelöfte, behöver jag kontakta banken innan jag signerar kontraktet?

Ja, det är mycket viktigt att du kontaktar banken innan du signerar kontraktet och ansöker om bolån för den specifika bostaden som du vill köpa. Ett lånelöfte är inte en garanti för att du får låna samma belopp som ett bolån. Banken måste göra en slutgiltig kreditbedömning och godkänna bostaden som säkerhet för bolånet. Då får du också veta vilken ränta du får på ditt bolån.

Om du signerar kontraktet utan bankens godkännande finns det ingen garanti för att banken kommer att låna ut pengarna du behöver för att finansiera köpet. Om du inte kan betala för hela köpeskillingen med sparade pengar kan det stå dig dyrt. Du kan bli skadeståndsskyldig gentemot säljaren och förlora din handpenning.

Därför är det alltid klokt att ha ett avtalat bolån med banken innan signering.

Vad är skillnad på lånelöfte och bolån?

Ett lånelöfte är som vi nämnde tidigare ett preliminärt besked från banken om hur mycket du får låna för att köpa en bostad. Det är bra att ha innan du börjar buda på bostäder. Ett lånelöfte är inte bindande för varken dig eller banken.

Ett bolån är det slutgiltiga lånet som du får när du har hittat en bostad som du vill köpa. Bolånet är bindande för dig och banken när du har accepterat låneerbjudandet. Ett bolån är baserat på bostadens marknadsvärde och din betalningsförmåga.

Skillnaden mellan ett lånelöfte och ett bolån är alltså att ett lånelöfte är ett förhandsbesked som ger dig en uppfattning om hur mycket du kan låna, medan ett bolån är det verkliga lånet som du får när du har hittat en bostad som banken godkänner som säkerhet. Ett lånelöfte är inte en garanti för att du får låna samma belopp som ett bolån. Bolånets storlek kan skilja sig från lånelöftet.

Kan man bli nekad bolån trots lånelöfte?

Ja, det kan hända att du blir nekad bolån trots att du har ett lånelöfte. Ett lånelöfte är inte bindande för dig eller banken. Det är bara ett förhandsbesked som ger dig en uppskattning av hur mycket du kan låna.

Det finns flera orsaker till att banken kan neka dig bolån efter att du har fått ett lånelöfte. Några vanliga orsaker är:

Om du blir nekad bolån av en bank kan du prova att kontakta andra banker och se om de kan erbjuda dig ett bolån. Olika banker kan ha olika bedömningar av din ekonomi och bostaden som du vill köpa. Du kan också använda dig av en låneförmedlare som jämför erbjudanden från flera banker åt dig.

Vad händer om jag skriver på innan bankens godkännande?

Innan du signerar kontraktet måste du ha ett avtalat lån med banken. Om du inte har det kan banken vägra att låna ut pengarna du behöver för att köpa bostaden. Det kan bli en dyr affär om du inte får ditt bolån och samtidigt inte har sparat ihop till hela köpeskillingen. Säljaren kan kräva skadestånd av dig och du kan mista din handpenning.

Fördelar och nackdelar med ett lånelöfte

Fördelar

Nackdelar

Källa: Bolån – vad ska du tänka på och se upp för | Konsumenternas

Relaterade inlägg:

Uppdaterad: 2 december 2023