KALP-kalkyl (Kvar Att Leva På)

Vad är KALP-kalkyl?

KALP-kalkyl

En KALP-kalkyl är ett sätt för banker och långivare att bedöma din återbetalningsförmåga när du ansöker om lån. KALP står för Kvar Att Leva På och visar hur mycket pengar du har kvar varje månad efter att du har betalat för ränta, boende och andra nödvändiga levnadskostnader.

Bankerna använder sig av kalkylränta och schabloner från bland annat Konsumentverket och Finansinspektionen för att beräkna dina levnadskostnader beroende på din familjesammansättning. De använder också en högre ränta än den aktuella för att ta höjd för eventuella räntehöjningar i framtiden.

Det finns ingen fast regel för hur mycket du måste ha kvar att leva på för att få ett lån, men det måste vara ett positivt belopp och helst över en viss nivå som banken bestämmer. Du kan använda dig av olika kalkyler på nätet för att få en uppfattning om hur din KALP ser ut.

Kalkylränta och schablonkostnader

KALP-kalkylen beräknas oftast på kalkylränta och schablonkostnader.

KALP-kalkyl – Inkomster och kostnader

I en KALP-kalkyl ingår följande inkomster och kostnader:

Formel för KALP-kalkyl

Formeln för KALP-kalkyl är:

KALP = Inkomster – Kostnader

Där inkomster är din totala inkomst före skatt och kostnader är summan av dina fasta utgifter för boende, lån och levnadskostnader. Detta kan skrivas mer detaljerat som:

KALP = Inkomster – (Boendekostnad + Lånekostnad + Levnadskostnad)

Ett exempel på hur du kan beräkna din KALP med denna formel är:

Inkomster30 000 kr
Boendekostnad-7 000 kr
Lånekostnad-3 000 kr
Levnadskostnad-10 000 kr
KALP (kvar-att-leva-på)10 000 kr

Vad är lägsta nivån för KALP?

Lägsta nivån för KALP är det belopp som du behöver ha kvar för att klara av din konsumtion när räntorna stiger eller inkomsten minskar. Det finns ingen fastställd lägsta nivå för KALP, utan det kan variera mellan olika banker och långivare.

Enligt Finansinspektionen är skäliga levnadskostnader för en ensamstående vuxen 10 940 kr per månad, och för två vuxna 18 942 kr per månad. Dessa belopp kan användas som en riktmärke för lägsta nivån för KALP, men det kan också vara bra att ha lite extra marginaler för oförutsedda utgifter eller sparande.

Vad är ett bra KALP-värde?

Ett bra KALP-värde är ett värde som visar att du har en god betalningsförmåga och kan klara av att betala tillbaka ditt lån även om räntan eller dina levnadskostnader skulle öka. Det finns ingen exakt siffra som definierar ett bra KALP-värde, eftersom det beror på din personliga ekonomi och situation. Men generellt kan man säga att ju högre KALP-värde du har, desto bättre är det.

Är det vanligt med KALP-beräkning för alla typer av lån?

KALP-beräkning är vanligast för bolån, eftersom det är ett stort och långsiktigt lån som kräver en god betalningsförmåga. Men även för andra typer av lån, som privatlån eller billån, kan långivare använda sig av KALP-kalkylen för att bedöma din kreditvärdighet.

Det är dock inte alla långivare som gör en kvar-att-leva-på-beräkning för alla typer av lån, utan det kan variera beroende på långivarens policy och kriterier. För mindre och kortare lån kan det räcka med att göra en kreditupplysning och se på din inkomst och dina skulder. Långivare av snabblån (även kallade sms lån) har oftast en högre risktolerans och kräver därför inte genomgående KALP-beräkning på dig.

Hur påverkar min kreditvärdighet min KALP?

Din kreditvärdighet påverkar din KALP på flera sätt eftersom det är ett mått på din förmåga att betala dina skulder i tid. Den baseras på flera faktorer, till exempel din inkomst, dina befintliga lån och krediter, dina betalningsanmärkningar och din skuldsättning.

Din kreditvärdighet avgör vilken ränta och vilka villkor du kan få när du ansöker om ett lån. Ju högre kreditvärdighet du har, desto lägre ränta och bättre villkor kan du förvänta dig. Detta innebär att din kostnad för lånet blir lägre, vilket i sin tur ökar din KALP.

Om du har en låg kreditvärdighet kan det vara svårare att få lån beviljade, eller så får du betala en högre ränta och sämre villkor. Detta innebär att din kostnad för lånet blir högre, vilket i sin tur minskar din KALP.

Din kreditvärdighet kan också påverka din KALP indirekt genom att begränsa eller öka dina möjligheter att förbättra din ekonomi. Om du har en hög kreditvärdighet kan du till exempel ha lättare att få ett lån för att investera i något som ger dig en avkastning eller ett högre värde, till exempel en bostad, en utbildning eller ett företag. Detta kan i sin tur öka din inkomst eller ditt kapital, vilket i sin tur ökar din KALP.

Om du har en låg kreditvärdighet kan du till exempel ha svårare att få ett lån för att lösa dyra skulder eller samla dina lån till ett enda med lägre ränta. Detta kan i sin tur göra det svårare att minska dina utgifter eller öka din betalningsförmåga, vilket i sin tur minskar din KALP.

Uppdaterad: 12 april 2024