Kalkylränta

Vad är kalkylränta?

Kalkylränta

Kalkylränta, eller diskonteringsränta, är den räntesats som uttrycker avkastningskravet på ett investerat kapital. Det används för att beräkna värdet av framtida betalningar eller avkastningar.

Avkastningskravet är den avkastning som en investerare eller aktieägare förväntar sig eller kräver för att göra en investering. Kalkylräntan använder man för att jämföra värdet på betalningar som är skilda i tid, till exempel en engångssumma idag eller ett årligt belopp i tio år.

Är kalkylränta och diskonteringsränta samma sak?

Kalkylränta och diskonteringsränta är i princip samma sak, men de används i olika sammanhang.

Skillnaden är att banker och långivare använder kalkylränta när de lånar ut pengar, till exempel till bostadsköpare. Kalkylräntan är då den ränta som låntagaren ska klara av att betala om räntan skulle gå upp i framtiden. Investerare och företagare använder oftare diskonteringsränta när de gör investeringsbeslut, till exempel om de ska köpa aktier eller fastigheter. Diskonteringsräntan är då den ränta som investeringen måste ge för att vara värd att göra.

Så kalkylränta och diskonteringsränta är samma sak rent matematiskt, men de har olika syften och namn beroende på situationen.

Hur beräknar man kalkylräntan?

För att beräkna kalkylräntan måste man ta hänsyn till tre faktorer:

Det finns olika modeller och metoder för att bestämma kalkylräntan beroende på situationen. Några exempel är inlåningsränta (Weighted average cost of capital), CAPM-modellen (Capital asset pricing model) och realoptioner.

Räkneexempel för kalkylränta

Antag att du vill låna 2 000 000 kronor till en bostad och att banken har en kalkylränta på 7 %. Det innebär att banken räknar med att du ska klara av att betala en ränta på 7 % av lånebeloppet varje år, även om den verkliga räntan är lägre. Eftersom du har möjlighet att dra av 30 % av räntekostnaden genom ränteavdraget, räknas kalkylräntan på 70 % av lånebeloppet.

För att beräkna hur mycket du måste betala i månaden med kalkylräntan kan du använda följande formel:

Månadskostnad = Lånebelopp x Kalkylränta x 0,7 / 12

I det här fallet blir det:

9 800 kr = (2 000 000 x 0,07 x 0,7) / 12

Det betyder att du måste ha en inkomst som klarar av att betala 9 800 kronor i månaden för att få lånet beviljat. Detta är dock inte den faktiska räntekostnaden som du kommer att betala, utan bara ett sätt för banken att säkerställa din betalningsförmåga om räntan skulle stiga. Om den verkliga räntan är lägre än kalkylräntan, kommer din månadskostnad också att bli lägre.

Hur påverkar kalkylräntan bolån?

Kalkylräntan är ett viktigt verktyg för banker och andra långivare när de lånar ut pengar till bostadsköpare. Syftet är att räkna ut hur höga räntekostnader bolånekunder klarar av att betala om räntan skulle höjas i framtiden. Kalkylräntan är den ränta som du ska klara av att betala för att alls beviljas ett bolån.

Kalkylräntan är oftast högre än den aktuella marknadsräntan, eftersom den ska ta hänsyn till eventuella ränteökningar under lånetiden. Bankerna har olika kalkylräntor, men de brukar ligga mellan 5 och 7 procent. Kalkylräntan kan också variera beroende på hur stor del av bostadens värde du lånar (belåningsgrad) och hur stor del av din inkomst som går till boendekostnader (boendekostnadskvot).

För bolån gäller följande. Ju högre kalkylränta, desto:

Hur påverkar diskonteringsränta investeringar?

Kalkylräntan är också ett viktigt verktyg för investerare och företagare när de gör investeringsbeslut. Syftet är att räkna ut vilket nuvärde eller framtida värde en investering har, och om den är lönsam eller inte. Diskonteringsränta är den ränta som investeringen måste ge för att vara värd att göra.

Kalkylräntan är oftast lägre än den faktiska avkastningen som investeringen ger, eftersom den ska ta hänsyn till riskerna och alternativen. Investeringar med högre risk och bättre alternativ kräver högre kalkylränta. Gäller det istället investeringar med lägre risk och sämre alternativ, så kräver det en lägre kalkylränta.

För investeringar gäller. Ju högre kalkylränta, desto:

Källa: Kalkylränta, diskonteringsränta eller avkastningskrav – UC.se

Uppdaterad: 2 december 2023