Vad är inlåningsränta?

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta du får när du sparar pengar på ett inlåningskonto hos en bank eller annan finansiell aktör. Det är ett sätt att få avkastning på dina pengar, eftersom banken betalar dig för att du lånar ut dem. Inlåningsräntan kan vara antingen rörlig eller fast, beroende på vilket konto du väljer. Rörlig ränta innebär att den kan ändras i takt med marknadsräntan, medan fast ränta innebär att den är bestämd på förhand för en viss period.

Exempel

Storbankerna i Sverige är de fyra största bankerna som har en stor marknadsandel och ett stort inflytande över den svenska ekonomin. De är Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken. Dessa banker erbjuder olika typer av sparkonton med olika villkor och inlåningsräntor.

Som du kan se här nedan varierar inlåningsräntan mellan de olika bankerna och bindningstiderna. Generellt sett får du högre ränta ju längre du binder dina pengar.

BankRörlig3 mån6 mån1 år2 år3 år4 år5 år
Nordea1,70 – 2,25 %3,50 %3,50 %3,90 %3,85 %
SEB2,00 %3,55 %3,65 %3,91 %3,67 %3,53 %3,46 %3,44 %
Swedbank1,85 – 2,30 %3,50 %3,55 %3,95 %3,72 %3,64 %3,52 %3,46 %
Handelsbanken2,00 – 3,40 %3,65 %3,67 %3,87 %3,69 %3,62 %3,57 %

Hur hittar man bästa inlåningsräntan?

Olika typer av inlåningskonton

Inlåningskonton är konton där du kan spara pengar och få ränta på dem. Det finns flera olika typer av inlåningskonton, beroende på vilka villkor och fördelar de har.

Skillnaden mellan inlåningsränta och utlåningsränta

Skillnaden mellan inlåningsränta och utlåningsränta är alltså att inlåningsränta är den ränta du får när du sparar pengar, medan utlåningsränta är den ränta du betalar när du lånar pengar. Utlåningsräntan är oftast högre än inlåningsräntan, eftersom banken vill tjäna pengar på skillnaden mellan dem. Detta kallas för räntemarginal eller räntenetto.

Fördelar med inlåningsränta

  1. Det är ett tryggt och enkelt sätt att spara pengar, eftersom du inte riskerar att förlora dem.
  2. Du kan få en extra inkomst från räntan, som du kan använda till annat eller spara vidare.
  3. Du kan välja ett inlåningskonto som passar dina behov och preferenser, till exempel hur lång tid du vill binda pengarna eller hur ofta du vill ta ut dem.

Nackdelar med inlåningskonto

  1. Den är oftast låg, särskilt när styrräntan är nära noll eller negativ. Det innebär att du inte får mycket avkastning på dina pengar.
  2. Den är beskattad, vilket minskar din nettoinkomst från räntan. Du måste betala 30 % i skatt på ränteintäkterna.
  3. Den kan förlora i värde om inflationen är högre än räntan. Det innebär att dina pengar blir mindre värda över tid.

Källor: