Inkomstbasbelopp 2024

Vad är inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp (IBB) är ett belopp som man använder för att beräkna olika förmåner och avgifter i det svenska pensionssystemet. Det är ett mått på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige och justeras varje år utifrån ett inkomstindex.

IBB påverkar bland annat hur stor pension man kan få, hur mycket man kan tjäna utan att få avdrag på pensionen, hur hög fastighetsavgift man ska betala och hur mycket man kan ta ut i utdelning från ett fåmansföretag.

Inkomstbasbelopp 2024

Inkomstbasbeloppet för 2024 har fastställts till 76 200 kronor. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med 2023, då inkomstbasbeloppet var 74 300 kronor. Ökningen beror på att inkomstindex, som mäter den genomsnittliga inkomstökningen för alla som arbetar i Sverige, har stigit från 203,13 under 2023 till 208,41 år 2024. Inkomstindex beräknas utifrån den pensionsgrundande inkomsten (PGI) för alla som är mellan 16 och 64 år gamla.

Kan jag påverka mitt inkomstindex?

Du kan påverka ditt inkomstindex genom att arbeta mer eller mindre, eller genom att ha en högre eller lägre lön. Om du till exempel arbetar mer eller har en högre lön bidrar du till att öka inkomstindex, eftersom du får en högre PGI. Arbetar du däremot mindre eller har en lägre lön bidrar du till att sänka inkomstindex.

Men det är inte bara din egen inkomst som påverkar inkomstindex, utan även alla andras. Inkomstindex är ett genomsnitt av alla som arbetar i Sverige. Det innebär att det också förändras av faktorer som du inte kan kontrollera. Till exempel konjunkturer, arbetsmarknadsläge, löneförhandlingar och skatteregler.

Tabell: Inkomstbasbelopp historiskt

ÅrInkomstbasbelopp (IBB)
202476 200 kr
202374 300 kr
202271 000 kr
202168 200 kr
202066 800 kr
201964 400 kr
201862 500 kr
201761 500 kr
201659 300 kr
201558 100 kr
201456 900 kr
201356 600 kr
201254 600 kr
201152 100 kr
201051 100 kr
200950 900 kr
200848 000 kr
200745 900 kr
200644 500 kr
200543 300 kr
200442 300 kr
200340 900 kr
200238 800 kr
Tabell med inkomsbasbelopp i Sverige från år 2002 fram till år 2024.

Pensionssystemet påverkas av inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet har betydelse för flera delar av pensionssystemet. Till exempel bestämmer man den högsta pensionsgrundande inkomsten (PGI) utifrån inkomstbasbeloppet. PGI är den inkomst som man får pension på och som ligger till grund för beräkningen av inkomstpensionen och premiepensionen. För 2023 är den högsta PGI 49 993 kronor per månad, vilket motsvarar 8/10 av inkomstbasbeloppet. Det innebär att om man tjänar mer än så får man inte mer pension för den delen av inkomsten.

Allmänna pensionen och IBB

Inkomstbasbeloppet har också betydelse för hur mycket man kan tjäna utan att få avdrag på sin allmänna pension. Det kallas för bortre parentes och är ett tak för hur mycket arbetsinkomst man kan ha utan att det påverkar pensionen negativt. För 2023 är bortre parentes 49 993 kronor per månad, som vi nämnde tidigare, vilket är samma som den högsta PGI. Det innebär att om man tjänar mer än så får man inte mer pension för den delen av inkomsten, men man får heller inte mindre.

Inkomstbasbelopp påverkar fastighetsavgiften

Fastighetsavgiften, som är en skatt som ägare av småhus och bostadsrätter betalar, påverkas också av inkomstbasbeloppet. Fastighetsavgiften beräknas utifrån taxeringsvärdet på fastigheten och får inte överstiga ett visst belopp per år. För 2023 är det beloppet 8 715 kronor, vilket motsvarar 1/9 av inkomstbasbeloppet. Det innebär att om fastighetsavgiften skulle bli högre än så baserat på taxeringsvärdet får man en rabatt så att man inte behöver betala mer.

Skatt på utdelning för fåmansföretag

Slutligen har inkomstbasbeloppet betydelse för hur mycket man kan ta ut i utdelning från ett fåmansföretag utan att betala högre skatt. Ett fåmansföretag är ett aktiebolag där fyra eller färre personer äger mer än hälften av aktierna.

Utdelningen beskattar man normalt med en schablonskatt på 20 procent, men om utdelningen överstiger ett visst belopp per år måste man betala en extra skatt på 25 procent. För 2023 är det beloppet 186 600 kronor, vilket motsvarar 2,5 gånger inkomstbasbeloppet. Det innebär att om man tar ut mer än så i utdelning från ett fåmansföretag får man betala högre skatt för den delen av utdelningen.

Källor:

Uppdaterad: 1 januari 2024