Inkasso

Vad är inkasso?

Inkasso

Inkasso är en process för att driva in obetalda skulder från kunder eller andra gäldenärer. Ett inkassobolag är ett företag som hjälper andra företag eller privatpersoner att få betalt för sina fordringar. Inkassobolag kan skicka påminnelser, inkassokrav, kontakta gäldenärer och vid behov ansöka om betalningsföreläggande eller utmätning hos Kronofogden.

Det finns olika typer av inkassotjänster beroende på bransch, storlek och behov. Vissa inkassobolag är specialiserade på extra känslig inkasso som energi, bostad, sjukvård, kommun och regioner. Andra inkassobolag erbjuder hela processen från faktura till betalning. Det finns också digitala inkassotjänster som är enkla och kostnadsfria att använda för små och medelstora företag.

Inkassokrav vid lån

Inkasso när det kommer till lån är när en bank eller en annan kreditgivare anlitar ett inkassobolag för att driva in en obetald skuld från en låntagare. Inkassobolaget skickar ett inkassokrav till låntagaren som måste betala skulden plus ränta och avgifter inom en viss tid. Om låntagaren inte betalar kan inkassobolaget ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller vidta andra rättsliga åtgärder.

Vad är skillnaden mellan inkasso och betalningsföreläggande?

Inkasso och betalningsföreläggande är två olika steg i processen för att driva in en skuld. Inkasso är när ett inkassobolag eller en borgenär skickar ett skriftligt krav till gäldenären att betala sin skuld inom en viss tid. Inkassokravet ska innehålla information om fordringen, ränta, avgifter och konsekvenser av utebliven betalning. Inkassokravet är inte juridiskt bindande, men om gäldenären inte betalar kan borgenären gå vidare till nästa steg.

Betalningsföreläggande är när borgenären ansöker hos Kronofogden om att få ett beslut om att gäldenären är skyldig att betala skulden. Betalningsföreläggandet skickas till gäldenären som måste svara inom 10 dagar om hen bestrider skulden eller inte. Om gäldenären inte svarar eller erkänner skulden meddelar Kronofogden ett utslag som fungerar som en dom. Utslaget kan användas för att göra utmätning hos gäldenären. Om gäldenären bestrider skulden kan borgenären begära att ärendet överförs till tingsrätten för en rättegång.

Vilka inkassobolag finns i Sverige?

Det finns många inkassobolag i Sverige som har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet från Integritetsskyddsmyndigheten eller Finansinspektionen. En fullständig lista på alla inkassobolag med inkassotillstånd kan du hitta på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Lista med alla vanliga inkassobolag

Här är en lista med alla inkassobolag som kreditgivare på Kredity använder:

Vad ska man göra om man fått ett inkassokrav?

Om du har fått ett inkassokrav ska du först kontrollera om det är korrekt och om du har betalat fakturan i tid. Om du har betalat fakturan eller om du anser att kravet är felaktigt ska du kontakta inkassobolaget eller borgenären och bestrida kravet skriftligen. Du ska skicka ditt bestridande så snart som möjligt och senast inom den angivna tiden på inkassokravet. Du ska också skicka med bevis på din betalning eller din invändning, till exempel kvitton, avtal eller mejl.

Har du å andra sidan inte betalat fakturan och kravet är korrekt ska du betala det så snart som möjligt för att undvika ytterligare ränta och avgifter. Kan du däremot inte betala hela beloppet på en gång ska du kontakta inkassobolaget eller borgenären och försöka komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning. Du kan också kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun som kan ge dig råd och stöd om din ekonomiska situation.

Bestrida inkassokrav eller inte betala

Om du inte betalar eller bestrider inkassokravet inom den angivna tiden kan inkassobolaget eller borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det innebär att du får ett brev från Kronofogden där du måste svara om du erkänner eller bestrider skulden. Om du inte svarar eller erkänner skulden meddelar Kronofogden ett utslag som fungerar som en dom. Utslaget kan användas för att göra utmätning hos dig, vilket betyder att Kronofogden kan ta en del av din lön, pension eller egendom för att betala din skuld.

Hur påverkar inkasso min kreditvärdighet?

Inkasso påverkar inte din kreditvärdighet direkt, men det kan indirekt leda till att du får en betalningsanmärkning om du inte betalar eller bestrider inkassokravet i tid. En betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag som visar att du har haft problem med att betala en skuld. En betalningsanmärkning kan göra det svårare för dig att få lån, kreditkort, abonnemang eller hyreskontrakt i framtiden.

Inkassokrav – Inte samma sak som betalningspåminnelse

Ett inkassokrav är inte detsamma som en betalningspåminnelse. En betalningspåminnelse är ett brev som du får från borgenären (den som du är skyldig pengar) om du inte har betalat en faktura i tid. En betalningspåminnelse innehåller ett nytt förfallodatum och en påminnelseavgift. Om du inte betalar betalningspåminnelsen kan borgenären överlåta skulden till ett inkassobolag. Ett inkassokrav är ett brev som du får från inkassobolaget (den som har tagit över skulden) om du inte har betalat betalningspåminnelsen. Ett inkassokrav innehåller information om skulden, ränta, avgifter och konsekvenser av utebliven betalning.

Om du har fått ett inkassokrav ska du antingen betala eller bestrida det så snart som möjligt. Om du inte gör något av det kan inkassobolaget eller borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det innebär att du får ett brev från Kronofogden där du måste svara om du erkänner eller bestrider skulden. Om du inte svarar eller erkänner skulden meddelar Kronofogden ett utslag som fungerar som en dom. Utslaget kan användas för att göra utmätning hos dig, vilket betyder att Kronofogden kan ta en del av din lön, pension eller egendom för att betala din skuld. Det är i detta skede som du kan få en betalningsanmärkning.

Inkassolagen

Inkassolagen (1974:182) är en lag som reglerar hur inkassoverksamhet ska bedrivas i Sverige. Inkassoverksamhet innebär indrivning av egen eller annans fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd. Med inkassoåtgärd förstås åtgärd som innebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid för betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso.

Inkassolagen innehåller bland annat bestämmelser om:

Inkassolagen syftar till att skydda gäldenärer från oskäliga och oseriösa metoder vid indrivning av skulder, samt att främja en god och effektiv inkassoverksamhet.

Hur kan jag klaga på inkassobolag?

Om du tycker att ett inkassobolag har vidtagit inkassoåtgärder i strid med inkassolagen eller god inkassosed kan du klaga på dem till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY är den myndighet som har tillsyn över inkassoverksamheten i Sverige och kan granska om inkassobolaget har följt lagen och de föreskrifter som gäller.

För att klaga på ett inkassobolag ska du göra följande:

IMY kan besluta att antingen avsluta ärendet utan åtgärd, ge inkassobolaget en anmärkning eller ett föreläggande, eller återkalla inkassobolagets tillstånd. IMY kan däremot inte agera ombud för dig eller avgöra tvister om du är skyldig att betala eller hur mycket du ska betala. Det är upp till tingsrätten att avgöra sådana frågor.

Uppdaterad: 2 december 2023