Högkostnadskredit

Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskredit

En högkostnadskredit är en kredit eller ett lån med en effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter. En högkostnadskredit är alltså ett lån med hög ränta och höga kostnader.

Eftersom referensräntan är 3,5 procent innebär det att den effektiva räntan på en högkostnadskredit just nu under hösten 2023 är minst 33,5 procent.

Konsumentkreditlagen – Nya bestämmelser

Den 1 september 2018 infördes ett antal nya bestämmelser i konsumentkreditlagen för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån. Ett nytt begrepp, högkostnadskredit, infördes i lagen. Här är de största förändringarna i lagen gällande högkostnadskrediter:

Räntetak

Räntetak innebär att kreditgivaren aldrig får ta ut högre kreditränta eller dröjsmålsränta för högkostnadskrediten än referensräntan plus 40 procentenheter.

Dröjsmålsränta – Den enda kostnaden

Om du skulle bli sen med att betala får kreditgivaren endast ta ut en dröjsmålsränta. Det är med andra ord inte tillåtet att ta ut engångsavgifter som dröjsmålsavgift eller förseningsavgift. Påminnelseavgifter och inkassoavgifter är tillåtna men ingår i kostnadstaket.

Kostnadstak

Kostnadstaket begränsar hur höga kostnaderna får vara för krediten. Det innebär att konsumenten aldrig ska behöva betala mer än det lånade beloppet i kostnader. Har du till exempel ett lån på 10 000 kronor, så ska du inte behöva betala tillbaka mer än 20 000 kronor totalt. Det vill säga 10 000 kronor + 10 000 kronor.

Det här ingår i kostnadstaket:

Det här ingår INTE i kostnadstaket:

Förlängning av lån

Lånet får enbart förlängas en gång mot en kostnad. Om kreditgivaren erbjuder en ny kredit eller en kredit hos ett närstående bolag räknas det också som en förlängning.

Marknadsföring av högkostnadskrediter

Marknadsföring av högkostnadskrediter är reglerad i konsumentkreditlagen. Enligt lagen ska kreditgivaren upplysa konsumenten om att det är en högkostnadskredit och informera om riskerna med skuldsättning och var konsumenten kan få stöd i budget- och skuldfrågor.

Några av kraven är att marknadsföringen ska innehålla en röd varningstriangel med en höjd motsvarande tre textrader, rubriken ”Det här är en högkostnadskredit” i fetstil och en särskild text som lyder ”Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För att få hjälp med din ekonomi kan du vända dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se”.

Bildexempel från Konsumentverket

Undantag

Som sagt finns det särskilda regler för hur hög räntan och olika tillkommande kostnader får vara för en högkostnadskredit. Det finns däremot några undantag från dessa regler:

Högkostnadskredit i jämförelse med vanligt lån utan säkerhet

Här är två exempel på lån med uträkning där den ena är högkostnadskredit och den andra inte är det:

Exempel på högkostnadskredit

Ett lån på 10 000 kr med en återbetalningstid på 12 månader, en nominell ränta på 39,5 % och en uppläggningsavgift på 495 kr samt en månadsvis aviavgift på 35 kr. Den effektiva räntan för detta lån blir 56,6 %, vilket är mer än 30 procentenheter över referensräntan (2,5 %). Detta är alltså ett exempel på en högkostnadskredit.

För det första lånet, som är en högkostnadskredit, skulle den totala kostnaden bli 12 947 kr. Det innebär att du betalar 2 947 kr i räntor och avgifter utöver lånebeloppet på 10 000 kr. Den månatliga betalningen skulle bli 1 079 kr.

Exempel på lån utan säkerhet (ej högkostnadskredit)

Ett lån på 10 000 kr med en återbetalningstid på 12 månader, en nominell ränta på 9,95 % och en uppläggningsavgift på 395 kr samt en månadsvis aviavgift på 35 kr. Den effektiva räntan för detta lån blir 21,6 %, vilket är mindre än 30 procentenheter över referensräntan (2,5 %). Detta är alltså ett exempel på ett lån som inte är en högkostnadskredit.

För det andra lånet, som inte är en högkostnadskredit, skulle den totala kostnaden bli 11 030 kr. Det innebär att du betalar 1 030 kr i räntor och avgifter utöver lånebeloppet på 10 000 kr. Den månatliga betalningen skulle bli 919 kr.

Uppdaterad: 2 december 2023