Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en kostnad som du måste betala om du inte betalar en räkning i tid innan förfallodatumet har passerat. Dröjsmålsräntan är baserad på referensräntan som Riksbanken bestämmer två gånger om året, plus 8 procent. Så om Riksbankens ränta är 3 procent, blir dröjsmålsräntan 11 procent. Men om Riksbankens ränta är 0 procent, blir dröjsmålsräntan bara 8 procent. Dröjsmålsräntan gäller bara för det belopp som du skulle ha betalat från början, inte för andra kostnader som kan tillkomma om du inte betalar i tid.

Räkneexempel på dröjsmålsränta

Om du har ett lån på 20 000 kr med dröjsmålsränta 8 % och du betalar 30 dagar för sent, så blir det så här:

Först räknar du ut 8 % av 20 000 kr: 0,08 x 20 000 = 1600 kr

Sedan tar du dessa 1600 kr och multiplicerar med antalet försenade dagar och delar med antalet dagar på året: 1600 x 30 / 365 = 131,51 kr

Dröjsmålsräntan på lånet blir alltså 131,51 kr. Det betyder att du måste betala tillbaka totalt 20 131,51 kr.

Påminnelse efter förfallodatum

Det finns ingen lag som säger att företag måste skicka ut påminnelse om att en faktura förfallit. Det är upp till företaget om de vill skicka en påminnelse eller inte. Om de skickar en påminnelse kan de ta ut en påminnelseavgift på högst 60 kr, men bara om de har avtalat om det med kunden. Om kunden inte betalar efter påminnelsen kan företaget skicka ett inkassokrav eller vända sig till Kronofogden.

Uppdaterad: 12 June 2023