Disponibel inkomst - Inkomst kvar efter skatter och avgifter

Vad är disponibel inkomst?

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är den inkomst en person eller ett hushåll har att konsumera eller spara för efter att skatter och avgifter dragits av. Det är alltså det som återstår när man har betalat sin skatt. Den disponibla inkomsten består av lön, men även bidrag, pension och andra offentliga överföringar från offentlig sektor räknas in.

Notera att disponibel inkomst är inte samma sak som diskretionär inkomst. Vilket istället syftar till det som du har kvar när du utöver skatter också betalat andra nödvändigheter. Det kan handla om till exempel kläder, bostad, låneskulder och sjukvård.

Beräkna din disponibla inkomst

Man beräknar sin disponibla inkomst genom att dra bort skatten från sin inkomst och lägga till olika typer av bidrag och överföringar. Det kan vara till exempel barnbidrag, sjukförsäkringar, pension eller bostadsbidrag.

En möjlig mall för att räkna ut disponibel inkomst för en vanlig svensk familj är följande:

Inkomster och utgifterBelopp (kr)
Lön efter skatt (förälder 1)25 000
Lön efter skatt (förälder 2)20 000
Barnbidrag2 500
Bostadsbidrag1 000
Summa disponibla inkomster48 500
Tabell 1. Disponibel inkomst.

Notera att denna mall inte innehåller utgifter för samma familj, därav kan disponibel inkomst och diskretionär skilja sig åt rejält hos två familjer med ungefär samma disponibla inkomst. Särskilt som konsumtionsbeteende skiljer sig kraftigt åt och kostnader för kreditkort, privatlån och bostad har stor påverkan på den kvarvarande summan.

Sätt att öka den disponibla inkomsten

Avdrag som du kan göra

Du kan göra avdrag för olika utgifter som har med ditt arbete att göra. Till exempel resor till och från arbetet, hemresor om du har dubbel bosättning, arbetskläder eller arbetsmaterial. Du kan också göra avdrag för vissa utgifter som har med din bostad att göra, till exempel räntor på lån, renoveringar eller nybyggnationer om du har sålt en bostad under året. Utöver det kan du även få skattereduktion på hushållsnära tjänster eller rot- och rutavdrag.

Uppdaterad: 2 december 2023