Diskretionär inkomst - Pengar kvar efter nödvändiga kostnader

Skriven av: Stefan Persson Granskad av: Jessica Lind Uppdaterad: 2023/12/02 Innehåller annonslänkar
Annonsupplysning
Kredity.se är en fristående jämförelsesajt för finansiella tjänster. Vi använder oss av affiliatelänkar, vilket innebär att vi får ersättning från flertalet av våra partners. Vårt redaktionella arbete är oberoende och påverkas inte av externa aktörer.

Vad är diskretionär inkomst?

Diskretionär inkomst

Diskretionär inkomst är den del av din disponibla inkomst som du kan använda till att spara, investera eller spendera på icke-nödvändiga saker som resor, underhållning eller hobby. Det är alltså det du har kvar varje månad efter att du har betalat för alla dina nödvändigheter i livet. Det kan handla om till exempel bostad, sjukvård och nödvändiga kläder. Diskretionär inkomst kan därför ses som ett mått på ekonomisk frihet.

Diskretionär inkomst – räkneexempel med svensk familj

Ett möjligt räkneexempel på diskretionär inkomst för en svensk familj med tre barn är följande:

Antag att familjen har en sammanräknad förvärvsinkomst på 600 000 kronor per år efter skatt. Det motsvarar en disponibel inkomst på 50 000 kronor per månad. Familjen har följande nödvändiga utgifter varje månad:

UtgiftBelopp (kr)
Bolåneränta5 000
El och vatten1 000
Försäkringar1 000
Mat6 000
Transport2 000
Kläder2 000
Sjukvård500
Barnomsorg3 000
Summa utgifter20 500
Tabell 1. Diskretionär inkomst – familj.

Familjens diskretionära inkomst är då 29 500 kronor per månad (50 000 – 20 500). Det är det belopp som familjen kan använda till att spara, investera eller spendera på icke-nödvändiga saker som resor, underhållning eller hobby.

Utgifter som räknas av

Då diskretionär inkomst är det du har kvar efter att du har betalat för alla dina nödvändigheter i livet måste man först kika på vilka utgifter som räknas. Några exempel på utgifter som du måste räkna av först innan du får fram beloppet för diskretionär inkomst är:

Utgiftsposter som du kan spendera diskretionär inkomst på

Följande utgiftsposter räknas däremot inte av. Det innebär att detta är utgifter som du kan spendera din diskretionära inkomst på.

Räkneexempel på hur du kan öka din diskretionära inkomst

Ett exempel på hur du kan öka din diskretionära inkomst är följande:

Antag att du har en disponibel inkomst på 25 000 kronor per månad och att du har följande nödvändiga utgifter:

UtgiftBelopp (kr)
Hyra8 000
El och vatten500
Försäkringar500
Mat4 000
Transport1 000
Kläder1 000
Sjukvård500
Summa utgifter15 500
Tabell 2. Öka diskretionär inkomst.

Din diskretionära inkomst är då 9 500 kronor per månad (25 000 – 15 500).

Om du vill öka din diskretionära inkomst kan du till exempel göra följande:

Om du gör dessa förändringar kan du öka din diskretionära inkomst till 15 000 kronor per månad (27 000 – 12 000).