Bruttonlön - Räkna ut din lön innan skatt

Skriven av: Stefan Persson Granskad av: Jessica Lind Uppdaterad: 2023/12/02 Innehåller annonslänkar
Annonsupplysning
Kredity.se är en fristående jämförelsesajt för finansiella tjänster. Vi använder oss av affiliatelänkar, vilket innebär att vi får ersättning från flertalet av våra partners. Vårt redaktionella arbete är oberoende och påverkas inte av externa aktörer.

Vad är bruttolön?

Bruttolön

Bruttolön är ett begrepp som man använder för att beskriva den lön som en anställd får från sin arbetsgivare innan några avdrag har gjorts. Avdragen kan bestå av skatter, sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och andra frivilliga eller obligatoriska avgifter.

Bruttolönen är alltså den totala ersättningen för det arbete som den anställde har utfört under en viss period, till exempel en månad eller ett år.

”Bruttolön är lön innan skatt.”

Stefan Persson – Kredity.se

Vanliga frågor

Är brutto före eller efter skatt?

Brutto är före avdrag, dvs före skatt.

Är är bruttolön en kostnad?

Det är en kostnad för företaget, skatter m.m. Det är inte en kostnad för dig som privatperson.

Bruttolön är inte samma som nettolön

Bruttolönen är inte detsamma som den lön som den anställde faktiskt får utbetald till sitt bankkonto. Den summan kallas för nettolön och är det som blir kvar efter att alla avdragen har dragits från bruttolönen. Nettolönen är alltså den disponibla inkomsten som den anställde kan använda för att betala sina utgifter och spara eller investera.

Bruttolönen och nettolönen kan variera beroende på flera faktorer, såsom den anställdes:

Formel – Räkna ut bruttolön från nettolön

För att beräkna sin bruttolön från sin nettolön måste man alltså lägga till alla de avdrag som man har gjort från bruttolönen. Det finns olika verktyg och kalkylatorer på nätet som kan hjälpa till med dessa beräkningar, till exempel Skatteverkets skattetabeller.

Bruttolön = Nettolön / (1 − Skattesats)

Exempel: Om du har en nettolön på 20 000 kr, bor i Stockholm (kommunalskatt 29,98 %) och inte är medlem i Svenska kyrkan, så är din skattesats 29,98 %. Då blir din bruttolön:

28 653 kr = 20 000 kr / (1 − 0,2998)

Varför är bruttolönen viktig?

Bruttolönen är viktig att känna till för både arbetsgivare och arbetstagare. Anledningen är att den påverkar flera aspekter av deras ekonomi och relation. Till exempel, bruttolönen är:

Bruttolönen är alltså ett centralt begrepp inom arbetsmarknaden och ekonomin, som har betydelse för både individuella och samhälleliga intressen. Det är därför viktigt att förstå vad bruttolön innebär, hur den beräknas och hur den skiljer sig från nettolön.

Kan jag få högre pension om jag har högre bruttolön?

Ja, det kan du. Din pension beror till stor del på hur mycket du har tjänat under ditt arbetsliv. Ju högre bruttolön du har, desto mer pengar sätts av till din pension, både från den allmänna pensionen och från tjänstepensionen, om du har en sådan.

Det finns dock en gräns för hur mycket av din lön som räknas som pensionsgrundande. För den allmänna pensionen är gränsen 8,07 inkomstbasbelopp (49 967 kr år 2023) och för tjänstepensionen är gränsen oftast 30 inkomstbasbelopp (185 750 kr år 2023). Om du har en lön som överstiger dessa belopp får du inte mer pension för den delen av lönen.

Vad är ackumulerad bruttolön?

Ackumulerad bruttolön är den totala summan av bruttolön som en anställd har tjänat under ett visst år eller en del av ett år. Det är alltså den lön som den anställde har fått från sin arbetsgivare innan några avdrag har gjorts, till exempel för skatt, sociala avgifter eller fackliga avgifter. Ackumulerad bruttolön kan vara viktig att känna till för att beräkna sin pension, sin sjukpenning eller sin skatt.

Beräkna ackumulerad bruttolön

För att beräkna din ackumulerade bruttolön måste du lägga ihop alla bruttolöner som du har fått under ett visst år eller en del av ett år.

Ett exempel på hur du kan beräkna din ackumulerade bruttolön är:

Din ackumulerade bruttolön kan vara viktig att känna till för att beräkna din pension, din sjukpenning eller din skatt.