Belåningsgrad - Beräkna amortering, lån och ränta

Vad är belåningsgrad?

Belåningsgrad

Belåningsgrad är ett begrepp som används för att beskriva hur mycket du har lånat i förhållande till värdet på din bostad eller annan egendom. Det är ett viktigt mått för att bedöma din ekonomiska situation och din kreditvärdighet. Belåningsgraden påverkar bland annat hur mycket du behöver amortera på ditt lån, vilken ränta du kan få och hur mycket du kan låna.

Hur räknar man ut belåningsgraden?

För att räkna ut belåningsgraden behöver du veta två saker: hur stort ditt lån är och vad din bostad eller egendom är värd. Sedan delar du lånebeloppet med marknadsvärdet och multiplicerar med 100 för att få belåningsgraden i procent. Till exempel, om du har ett lån på 2 miljoner kronor och din bostad är värd 3 miljoner kronor, blir belåningsgraden:

2 000 000 / 3 000 000 x 100 = 66,7 %

Det betyder att du har lånat 66,7 procent av värdet på din bostad. Resten, 33,3 procent, är din egen insats eller eget kapital.

Varför är belåningsgraden viktig?

Belåningsgraden är viktig av flera anledningar:

Hur kan man sänka sin belåningsgrad?

Det finns två huvudsakliga sätt att sänka sin belåningsgrad: att amortera mer på sitt lån eller att öka värdet på sin bostad eller egendom.

Relaterade inlägg:

Uppdaterad: 2 december 2023