Vad är årsinkomst?

Årsinkomst

Årsinkomst är den totala summa pengar som en person tjänar under ett kalenderår. Det är ett viktigt mått på ens ekonomiska situation, eftersom det påverkar ens skatt, bidrag, lån och pension.

Hur man räknar ut sin årsinkomst

För att räkna ut sin årsinkomst kan man antingen multiplicera sin månadslön med 12, eller addera ihop alla sina inkomster från olika källor under året. Årsinkomsten kan bestå av:

Räkna ut årsinkomst med OB

OB-tillägg är en extra ersättning för ordinarie arbete utfört under obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om extra ersättning för sådant arbete finns i kollektivavtal, oftast under rubriken ”Ersättning för förskjuten arbetstid”. Ersättningen kan variera utifrån vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats och hur reglerna är utformade.

För att räkna ut årsinkomst med OB måste man alltså veta hur mycket OB-tillägg man får per timme och hur många timmar man arbetar under obekväm arbetstid under året. Sedan måste man lägga till detta till sin ordinarie lön och eventuella andra inkomster. Ett exempel kan se ut så här:

Årsinkomst = (Månadslön x 12) + (OB-tillägg x Antal timmar obekväm arbetstid per månad x 12) + Kapitalinkomst

Årsinkomst = (25 000 x 12) + (50 x 20 x 12) + 10 000

Årsinkomst = 310 000 + 12 000 + 10 000

Årsinkomst = 332 000 kr

Bruttolön och nettolön

Bruttolön och nettolön är två olika sätt att ange sin lön. Bruttolön är lönen innan skatt och eventuella avdrag har dragits av. Nettolön är lönen efter skatt och avdrag. Skillnaden mellan bruttolön och nettolön beror på hur mycket skatt man betalar, vilket i sin tur beror på var man bor, hur mycket man tjänar och om man är medlem i något trossamfund. Man kan räkna ut sin nettolön från sin bruttolön genom att dra av skatten och avdragen, eller tvärtom.

Förvärvsinkomst och kapitalinkomst

Förvärvsinkomst och kapitalinkomst är två olika typer av inkomster som beskattas på olika sätt. Förvärvsinkomsten är all inkomst som inte utgör kapitalinkomst, till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och pension. Kapitalinkomst är inkomst som hänför sig till sparat kapital, till exempel räntor, aktier, bostadsförsäljning och utdelning.

Förvärvsinkomst beskattas med både kommunal och statlig skatt, medan kapitalinkomst beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent. Underskott i kapitalinkomst kan ge rätt till skattereduktion, men inte sparas eller överföras. Förvärvsinkomst och kapitalinkomst påverkar också ens rätt till olika bidrag och förmåner.

Vilken lön ska rapporteras till Försäkringskassan?

Det beror på vilken typ av ersättning du vill ansöka om från Försäkringskassan. Olika ersättningar har olika regler för vilken lön som ska rapporteras och hur den ska beräknas. Här är några exempel:

Källor: