Annuitetslån

Vad är annuitetslån?

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där du betalar samma belopp varje månad för ränta och amortering tillsammans. Det betyder att du vet exakt hur mycket du behöver betala varje månad, vilket kan vara bra för din budget.

Men det betyder också att du betalar mer ränta i början av lånet och mindre i slutet. Det kan göra att den totala kostnaden för lånet blir högre än om du hade valt ett lån med rak amortering, där du betalar av lika mycket på lånet varje månad.

Annuitetslån kalkylator

Om du vill beräkna hur mycket ett annuitetslån kostar dig kan du använda en kalkylator för annuitetslån. Du behöver bara fylla i hur mycket du vill låna, hur länge och till vilken ränta. Då får du se vad din månadskostnad blir och hur mycket ränta samt amortering du betalar varje månad. Du får också se den totala räntekostnaden och den totala återbetalningen för hela lånet.

Skillnaden mellan rak amortering och annuitetslån

Rak amortering och annuitetslån är olika sätt att betala tillbaka ett lån på när du lånar pengar.

Exempel på annuitetslån

Här är en lista med olika typer av lån som kan vara annuitetslån:

Formel – Beräkna månadskostnad på ditt annuitetslån

För att beräkna din månadskostnad för ett annuitetslån behöver du veta följande:

Sedan kan du använda följande formel för att räkna ut din månadskostnad:

Månadskostnad = Lånebelopp x mr (1 + mr)^b / (1 + mr)^b – 1

Där mr är den månatliga räntesatsen, som du får genom att dela den årliga räntesatsen med 12 månader och sedan dela med 100. Till exempel, om den årliga räntesatsen är 5 procent, så blir mr = (5 / 12) / 100 = 0,0042.

Och b är antalet betalningstillfällen under lånets löptid. Till exempel, om du ska betala tillbaka lånet på 5 år med en betalning varje månad, så blir b = 5 x 12 = 60.

Låt oss säga att du vill låna 100 000 kronor med en årlig ränta på 5 procent och betala tillbaka det på 5 år med annuitetslån. Då blir din månadskostnad:

Månadskostnad = 100 000 x 0,0042 (1 + 0,0042)^60 / (1 + 0,0042)^60 – 1
Månadskostnad = 1888 kronor

Detta innebär att du kommer att betala samma belopp varje månad under hela lånets löptid. Totalt kommer du att betala tillbaka:

Totalt belopp = Månadskostnad x Antal betalningstillfällen
Totalt belopp = 1888 x 60
Totalt belopp = 113 280 kronor

Av detta är:

Total ränta = Totalt belopp – Lånebelopp
Total ränta = 113 280 – 100 000
Total ränta = 13 280 kronor

Och:

Effektiv ränta = (Totalt belopp / Lånebelopp)^(1 / Antal år) – 1
Effektiv ränta = (113 280 / 100 000)^(1 / 5) – 1
Effektiv ränta = 0,0526 eller 5,26 procent

Den effektiva räntan är den ränta som visar den verkliga kostnaden för lånet när man tar hänsyn till alla avgifter och ränteändringar.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med annuitetslån:

Nackdelar med annuitetslån:

Uppdaterad: 2 december 2023