Amorteringskrav

Vad är amorteringskrav?

Amorteringskrav

Amorteringskrav är ett krav som innebär att du måste betala tillbaka en viss procent av ditt bolån varje år, om du har lånat mer än 50 procent av bostadens värde. Du behöver amortera 1–2 procent per år beroende på din belåningsgrad. Belåningsgrad är hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd.

Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du även amortera 1 procent extra utöver vad som nämns ovan. Amorteringskravet är ett sätt att minska hushållens skulder och öka den finansiella stabiliteten.

Hur du slipper amortera:

Du kan slippa ditt amorteringskrav om:

  1. Ditt lån är mindre än hälften av vad din bostad är värd och du inte lånar mer än 4,5 gånger din inkomst före skatt.
  2. Du köper en ny bostad som ingen har bott i innan och ditt lån är mindre än 70 procent av vad bostaden är värd. Då kan du slippa amortera i högst fem år.
  3. Du har problem med din ekonomi som du inte kunde förutse när du tog lånet. Till exempel om du blir arbetslös, sjuk eller får mycket högre utgifter. Då kan du fråga din bank om du kan slippa amortera en kort tid.

Ansök om amorteringsfrihet om du inte kan amortera

Om du inte kan amortera enligt amorteringskravet på grund av särskilda skäl, kan du i vissa fall få tillfällig amorteringsfrihet under en begränsad period.

För att ansöka om amorteringsfrihet på ditt bolån måste du kontakta din bank och förklara varför du inte kan amortera. Det kan till exempel bero på att du har fått kraftigt ökade utgifter, minskad inkomst, arbetslöshet, sjukdom eller föräldraledighet. Banken gör sedan en individuell bedömning av din situation och beslutar om du kan få undantag från amorteringskravet.

Amorteringsfriheten är oftast tidsbegränsad och sedan återgår lånet till ordinarie amortering.

Amorteringskravet påverkar din ekonomi

Amorteringskravet påverkar din ekonomi på flera sätt. När du amorterar minskar du ditt lån och dina räntekostnader, eftersom räntan beror på hur stort lån du har. Du blir också mindre utsatt för stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller minskad inkomst. Amortering kan ses som ett slags sparande eftersom din skuld minskar och du får ett större eget kapital i din bostad.

Amorteringskravet kan dock också innebära att du får mindre pengar över varje månad till andra utgifter eller sparande. Det kan också begränsa hur mycket du kan låna till en bostad, eftersom banken måste se till att du klarar av att amortera enligt kravet.

Räkneexempel på amortering

Exempel 1

Låt oss anta att du har ett bolån på 2 miljoner kronor och att din bostad är värd 3 miljoner kronor. Då är din belåningsgrad 2/3 eller 66,7 procent. Enligt amorteringskravet måste du amortera 1 procent av det totala lånebeloppet per år, vilket blir 20 000 kronor per år eller 1 667 kronor per månad.

Exempel 2

Om din bostad istället är värd 2,5 miljoner kronor är din belåningsgrad 2/2,5 eller 80 procent. Då måste du amortera 2 procent av det totala lånebeloppet per år, vilket blir 40 000 kronor per år eller 3 333 kronor per månad.

Skärpt amorteringskrav på grund av hög skuldkvot

Det skärpta amorteringskravet gäller från 1 mars 2018 och är ett krav som gäller för nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt. De måste amortera 1 procent extra av bolånet per år utöver det vanliga amorteringskravet. Det skärpta amorteringskravet syftar till att minska hushållens skulder och sårbarhet för stigande räntor eller sjunkande bostadspriser.

Uträkning – Om du lånar 4,5 gånger din årsinkomst

Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt måste du amortera ytterligare 1 procent av det totala lånebeloppet per år. Om din årsinkomst är 400 000 kronor är din skuldkvot 2/0,4 eller 5 gånger din inkomst. Då måste du amortera totalt 3 procent av det totala lånebeloppet per år, vilket blir 60 000 kronor per år eller 5 000 kronor per månad.

Relaterade inlägg:

Uppdaterad: 2 december 2023