Amortering

Vad är amortering?

Amortering

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även därmed även dina räntekostnader, då räntan ofta baseras på procent på kvarvarande lånesumma.

Om du har ett bolån finns det lagstadgade amorteringskrav som beror på hur mycket du lånar i förhållande till bostadens värde och din inkomst. Du kan behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år men det finns vissa undantag till amorteringskraven för särskilda skäl.

Vad är en rak amortering?

Amortering är ett generellt begrepp som betyder avbetalning på en skuld. Rak amortering är en specifik typ av amortering där du betalar av lika mycket på skulden varje månad. Utöver det fasta beloppet du betalar av tillkommer ränta. I takt med att du betalar tillbaka sjunker räntekostnaden, vilket gör att månadskostnaden successivt blir lägre. Oavsett så är det klokt att försöka få ett lån med låg ränta.

Det innebär att din månadskostnad är störst i början och som minst i slutet av låneperioden. Rak amortering är det amorteringsupplägg som gör att lånet betalas av snabbast till en början och ger lägst totalkostnad. Det finns också andra typer av amortering, till exempel annuitetslån, där du betalar samma totalbelopp varje månad men fördelningen mellan ränta och amortering varierar.

Formel för amorteringsbelopp

Amorteringsbelopp formel

För att räkna ut rak amortering per månad på ett lån behöver du veta det kvarvarande skuldbeloppet och den kvarvarande återbetalningstiden. Formeln för att beräkna amorteringsbeloppet är:

Amorteringsbelopp = s / n

Där s är kvarvarande skuldbelopp och n är kvarvarande återbetalningstid i månader.

Till exempel, om du har ett lån på 100 000 kr med en kvarvarande återbetalningstid på 96 månader, så är amorteringsbeloppet per månad:

Amorteringsbelopp = 100 000 / 96 = 1 042 kr

Utöver amorteringsbeloppet tillkommer räntekostnaden. Räntekostnaden i sin tur beror på både räntesatsen och det kvarvarande skuldbeloppet. Däremot minskar räntekostnaden över tiden då din skuld minskar för varje månad medan du betalar av lånet.

Skillnad på rak amortering och annuitetslån

När du betalar tillbaka ett lån kan du göra det på två olika sätt: rak amortering eller annuitetslån. Det som skiljer dem åt är hur mycket du betalar varje månad i amortering och ränta .

Om du väljer rak amortering betyder det att du betalar av samma summa på lånet varje månad. Men du betalar också ränta på det du är skyldig banken, och den kostnaden blir mindre ju mer du betalar av. Därför blir din totala månadskostnad lägre med tiden. Rak amortering är bra om du vill bli av med lånet snabbt och billigt.

Om du väljer ett annuitetslån betyder det att du betalar samma totala summa varje månad under hela lånetiden. Men fördelningen mellan amortering och ränta ändras. I början är räntan hög och amorteringen låg, och i slutet är det tvärtom. Därför blir din totala kostnad likadan varje månad.

Räkneexempel

Du lånar 100 000 kr med en ränta på 10 procent per år och ska betala tillbaka lånet på 10 år.

Med rak amortering blir din amortering 100 000 / 120 = 833 kr per månad. Din ränta blir 100 000 x (0,1 / 12) = 833 kr första månaden. Din totala månadskostnad blir 833 + 833 = 1666 kr första månaden. Efter ett år har du betalat av 10 000 kr på lånet och din ränta blir då 90 000 x (0,1 / 12) = 750 kr. Din totala månadskostnad blir då 833 + 750 = 1583 kr. Så fortsätter det tills du har betalat av hela lånet.

Med ett annuitetslån blir din totala månadskostnad konstant på 1321 kr. Men fördelningen mellan amortering och ränta ändras. Första månaden är din ränta samma som med rak amortering, dvs 833 kr. Din amortering blir då 1321 – 833 = 488 kr. Efter ett år har du betalat av mindre på lånet än med rak amortering, dvs 5856 kr. Din ränta blir då 94 144 x (0,1 / 12) = 785 kr. Din amortering blir då 1321 – 785 = 536 kr. Så fortsätter det tills du har betalat av hela lånet.

Som du kan se blir den totala kostnaden för lånet lägre med rak amortering än med annuitetslån. Men månadskostnaden är högre i början med rak amortering än med annuitetslån.

Fördelar med rak amortering

Fördelen med rak amortering är att du betalar av lånet snabbare och får en lägre total räntekostnad jämfört med ett annuitetslån. Det innebär att du sparar pengar på lånet i längden och blir skuldfri tidigare. Rak amortering passar dig som har en god betalningsförmåga och vill bli av med lånet så fort som möjligt.

Nackdelar med rak amortering

Nackdelen med rak amortering är att du har en högre månadskostnad i början av låneperioden jämfört med ett annuitetslån. Det ställer högre krav på din ekonomi och din budget. Rak amortering passar inte dig som vill ha en förutsägbar och jämn månadskostnad under hela lånetiden.

Bolån och lagen om amorteringskrav

Lag om amorteringskrav är en lag som trädde i kraft 2016 och som syftar till att minska hushållens skuldsättning och öka den finansiella stabiliteten. Lagen innebär att du som tar ett nytt bolån måste amortera på lånet om belåningsgraden överstiger 50 procent av bostadens marknadsvärde. Belåningsgraden är lånets storlek i förhållande till bostadens marknadspris.

Om belåningsgraden är över 70 procent måste du amortera minst 2 procent av lånebeloppet per år. Om belåningsgraden är mellan 50 och 70 procent måste du amortera minst 1 procent av lånebeloppet per år. Om belåningsgraden är under 50 procent finns det inget lagstadgat amorteringskrav. Däremot kan bankerna själva ställa sådana krav.

Lagen gäller bara för nya bolån som tagits efter 2016. Det finns också vissa undantag från amorteringskravet för särskilda skäl, till exempel om du blir arbetslös, sjuk eller föräldraledig. I dessa fall är det banken som gör den slutgiltiga bedömningen.

Uppdaterad: 2 december 2023