Finansdepartementet utreder regler för ränta och bolån

Finansdepartementet utreder regler för ränta och bolån.
Av Stefan Persson Lästid: 2 min
Ändrade regler för ränta och bolån.

Under en pressträff 9 oktober presenterade finansdepartementet förslagen från tidigare beställd utredning för ändrade regler för bolånetagare som vill betala in bundna bolån i förtid. Utredningen gick tidigare i uppdrag till Konjunkturinstitutet för att klargöra behovet av ändrade räntebindningstider för hushållen.

Minska låntagarnas kostnader

Förslagen i den presenterade utredningen syftar i stort till att minska låntagarnas kostnader. Samtidigt som det är tilltänkt att konkurrensen på bolånemarknaden på så vis kan öka. Däremot behandlar utredningen enbart bolån med bunden ränta som är tilltänkta att betalas i förtid men inte andra lån med låg ränta.

Ett konkret förslag som blev presenterat var tillämpningen av en ny schablonregel för beräkning av ränteskillnadsersättning. På så sätt är det tänkt att konsumentskyddet kan bli stärkt och kundrörligheten på bolånemarknaden ökar.

Kommentar från finansmarknadsministern

Finansmarknadsminister Niklas Wykman välkomnar förslaget. Han påpekar att det inte ska vara onödigt dyrt för den som vill ha en bunden ränta. Han menar även att nuvarande regelverk främst skapar hinder för låntagare med sämre förhandlingsläge.

Senaste inläggen