Europeiska centralbanken höjer styrräntan – igen

Europeiska centralbanken höjer styrräntan - igen.
Av Stefan Persson Lästid: 1 min

Den 15 juni 2023 beslutade Europeiska centralbanken (ECB) att höja de tre styrräntorna med ytterligare 25 punkter. Detta beslut togs i linje med ECB-rådets beslutsamhet att säkerställa att inflationen i rimlig tid återgår till 2-procentsmålet.

Ökad osäkerhet förstärker vikten av ett databeroende tillvägagångssätt

Den ökade osäkerheten förstärker vikten av ett databeroende tillvägagångssätt för ECB-rådets framtida räntebeslut meddelar ECB på sin hemsida. Dessa beslut kommer att avgöras av bedömningen av inkommande ekonomiska och finansiella data för inflationsutvecklingen, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB:s experters nya makroekonomiska prognoser

ECB:s experters nya makroekonomiska prognoser färdigställdes i början av mars innan den senaste tidens spänningar på finansmarknaden uppstod. Dessa spänningar innebär i sig en ytterligare osäkerhet runt grundscenarierna för inflation och tillväxt.

Före den senaste utveckling hade grundscenariot för den totala inflationen redan reviderats ned, främst beroende på ett lägre bidrag från energipriserna än tidigare väntat. ECB:s experter ser nu inflationen på i genomsnitt 5,3 procent 2023, 2,9 procent 2024 och 2,1 procent 2025.

Relaterat innehåll:

Senaste inläggen