Elstöd 2023 – Vem får och hur mycket?

Elstöd 2023: Vem får och hur mycket?
Av Stefan Persson Lästid: 2 min

Elstödet är ett stöd som regeringen har infört för att kompensera hushållen för de höga elpriserna under energikrisen. Det finns två typer av elstöd:

 • Elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 november–31 december 2022. Här räknar Försäkringskassan med att de flesta ska få sina pengar senast den 9 juni.
 • Elstöd till privatpersoner i södra halvan av Sverige. Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. De flesta har redan fått sin utbetalning enligt Försäkringskassan.

Den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 får pengarna automatiskt till det konto som är registrerat hos Swedbanks kontoregister. Du bör ha anmält ett konto dit senast den 10 maj för att få pengarna till den 9 juni. I annat fall så får du pengarna senare.

Så mycket får du i elstöd

Stödet per kilowattimme är 90 öre i elområde 1 och 2, 126 öre i elområde 3 och 129 öre i elområde 4. Elstödet täcker 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kilowattimmar enligt siffror från regeringen. Du kan räkna ut ditt elstöd om du tittar på elförbrukningen enligt fakturan från ditt elnätsföretag.

ElområdeStöd per kilowattimme
190 öre
290 öre
3126 öre
4129 öre
Tabell 1. Stöd per elområde

Hur vet jag vilket elområde jag tillhör?

Elområden Sverige

Till höger ser du en karta på samtliga elområden. Sverige är uppdelat i fyra elområden från norr till söder:

 • Elområde 1: Luleå (SE1)
 • Elområde 2: Sundsvall (SE2)
 • Elområde 3: Stockholm (SE3)
 • Elområde 4: Malmö (SE4)

Elpriset kan variera beroende på vilket elområde du bor i. Generellt sett ligger elpriserna något högre i södra Sverige, där det finns underskott på el.

Så ansöker du om elstöd

Du behöver inte ansöka om elstödet. Den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 får pengarna automatiskt till det konto som är registrerat hos Swedbanks kontoregister. För att få pengarna till den 9 juni måste du som nämnt ha anmält ditt konto senast 10 maj. Däremot kan du ansöka om energilån, vilket är ett privatlån för bergvärme eller solceller. Detta sker dock via valfri privat aktör.

Undantag i elstödet

Det finns vissa undantag i elstödet. Till exempel får du inget elstöd om du:

 • Tecknade ett elnätsavtal efter den 17 november 2022.
 • Har skulder hos Kronofogden eller inte har betalat alla skatter och lämnat in deklarationen i tid.
 • Har en elförbrukning som överstiger 18 000 kilowattimmar.

Hur många hushåll i Sverige får elstöd?

Det finns två olika elstöd som regeringen har beslutat om att införa och därför skiljer sig siffrorna åt en aning:

 • Elstödet som avser alla hushåll i Sverige för november–december 2022 omfattar cirka 5 miljoner hushåll. Försäkringskassan planerar att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.
 • Elstödet som avser hushåll (privatpersoner) i mellersta och södra Sverige (elprisområde 3 och 4) för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 omfattar cirka 4,3 miljoner hushåll. Detta elstöd började att betalas ut den 20 februari 2023 av Försäkringskassan.

Senaste inläggen