Betänkande om överskuldsättning lämnad till civilministern

Betänkande om överskuldsättning lämnad till civilministern.
Av Stefan Persson Lästid: 3 min

Den 3 juli 2023 överlämnade Överskuldsättningsutredningen sitt betänkande “Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” till civilminister Erik Slottner, enligt pressmeddelande från Finansdepartementet. Betänkandet innehåller förslag på hur riskfylld kreditgivning och överskuldsättning kan motverkas.

Skulderna hos Kronofogdemyndigheten fortsätter att växa

Skulderna hos Kronofogdemyndigheten har ökat snabbt under de senaste tio åren, med en ökning på cirka 34 miljarder kronor. De totala skulderna hos Kronofogdemyndigheten är nu uppe i 101 miljarder kronor. Bara under det senaste året har skulderna ökat med drygt sju miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 20 miljoner kronor per dag. Antalet inkassokrav ökar också och antalet personer med skulder hos Kronofogdemyndigheten har återigen ökat något under det senaste året. Vid förra årets slut uppgick konsumenternas totala skuld till inkassobolagen till 103 miljarder kronor.

Förslag för att motverka överskuldsättning

Skrämdump från pressträff med regeringen.
Skärmdump från regeringens pressträff. Civilminister Erik Slottner t.h.

Civilminister Erik Slottner säger att över-skuldsättning är ett mycket allvarligt problem för både den enskilde, för anhöriga och för samhället. Han ser därför fram emot att ta del av utredningens slutsatser.

Utredningen har lagt fram flera förslag för att stärka konsumenternas skydd. Bland annat föreslås införandet av ett skuld- och kreditregister (Skri-register), ett sänkt och breddat ränte- och kostnadstak, samt en ändring av huvudregeln för avräkningsordningen vid avbetalning av skulder hos Kronofogdemyndigheten. Dessutom föreslås att Statskontoret ska få uppdraget att granska och utvärdera kommunernas budget- och skuldrådgivning för att säkerställa likvärdig rådgivning i hela landet.

Föreslagna datum

I tillhörande PowerPoint-underlag presenteras även en del förslag på konkreta datum till ändringarna. Bland annat hittar man 1 januari 2025 då förslagen föreslås träda i kraft. Undantag från detta är ett förslag om ett utvidgat förbud mot spel på kredit, som istället föreslås träda i kraft 1 april 2025. Det är inte heller preciserat när det så kallade Skri-registret ska börja gälla, utan bestäms av regeringen vid senare tillfälle.

Senaste inläggen