Ändringar av villapriser i Sverige under Q1 2023

Ändringar av villapriser i Sverige under Q1 2023
Av Stefan Persson Lästid: 3 min

Villapriserna i Sverige har fortsatt att falla under det första kvartalet av 2023, men i en lägre takt än tidigare. Det visar statistik från SCB och Svensk Mäklarstatistik. Prisnedgången varierar dock mellan olika regioner och bostadstyper. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur villapriserna har utvecklats under Q1 2023 och vad experterna tror om framtiden.

Prisutveckling för villor i Q1 2023

Prisutveckling för villor i Q1 2023

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå så sjönk priserna med 4 procent under första kvartalet 2023, jämfört med kvartalet innan. På årsbasis har priserna sjunkit med 9 procent. Medelpriset för en villa i Sverige var i mars 2023 3 695 000 kronor.

Enligt Svensk Mäklarstatistik har villapriserna i riket minskat med 0,9 procent under de tre första månaderna av 2023, jämfört med föregående tremånadersperiod. På årsbasis har priserna sjunkit med 13,4 procent. Medelpriset för en villa i Sverige var i april 2023 3 823 000 kronor.

Prisutvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet. Enligt SCB har villapriserna minskat mest i Storstockholm (-6 procent), Storgöteborg (-5 procent) och Stormalmö (-4 procent) under Q1 2023. Enligt Svensk Mäklarstatistik har villapriserna minskat mest i Kronoberg (-11 procent), Östergötland (-7 procent) och Jönköping (-8 procent) under samma period.

Orsaker till prisnedgången

Det finns flera faktorer som har påverkat villapriserna negativt under det senaste året. En av de viktigaste är ränteutvecklingen. Riksbanken har höjt styrräntan två gånger sedan december 2022, från -0,25 procent till +0,25 procent. Det har lett till att bolåneräntorna har stigit och att bostadslånen har blivit dyrare för många hushåll. Enligt Lendo låg den genomsnittliga bolåneräntan för tre månader i april 2023 på 2,07 procent, jämfört med 1,64 procent i april 2022.

En annan faktor som har påverkat villapriserna är utbudet och efterfrågan. Under pandemin har många människor valt att flytta från storstäderna till mindre orter eller landsbygden, där bostäderna är billigare och mer rymliga. Det har skapat ett överskott av villor i storstadsregionerna och ett underskott i andra delar av landet. Samtidigt har efterfrågan på villor minskat bland dem som bor kvar i storstäderna, eftersom de är osäkra på hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas och hur deras ekonomi kommer att påverkas av räntehöjningar och eventuella skatteförändringar. Utöver det ska man även ta renoveringslån och liknande i beaktande.

En tredje faktor som har påverkat villapriserna är psykologin. Många potentiella köpare och säljare har avvaktat med att göra affärer i väntan på att marknaden ska stabiliseras eller vända uppåt igen. Det har skapat en negativ spiral där prisnedgången blir självuppfyllande och föder mer pessimism och osäkerhet.

Prognos för resten av året

Experterna är inte överens om hur villapriserna kommer att utvecklas under resten av året. Vissa tror att prisnedgången kommer att fortsätta eller till och med accelerera, medan andra tror att priserna kommer att plana ut eller börja stiga igen.

Enligt Lendo pekar prognoserna mot att marknaden stabiliseras för resten av året och nästa år. De menar att ränteutvecklingen blir avgörande för om botten nås under inledningen av året eller senare. Riksbanken har signalerat att de kan höja styrräntan ytterligare en gång i april, men sedan vänta tills inflationen börjar falla undan.

Enligt Svensk Fastighetsförmedling finns det ingen anledning för någon att spekulera i att priserna kommer att börja stiga snabbt, utan man kan i stället räkna med att priserna ligger still under året och kan förvänta sig justeringar uppåt först under nästa år.

Senaste inläggen