Allmänna villkor

Villkor och ansvar

Kredity allmänna villkor

Kredity är helt kostnadsfritt för dig som konsument och ämnar att föra samman låntagare och långivare. Då Kredity står helt utanför avtalet mellan låntagare och långivare tar inte heller Kredity ansvar för skador, oegentligheter eller uppkomna tvister mellan dessa två. Skulle en sådan situation uppstå får du som låntagare vända dig direkt till berörd långivare.

Kredity är en fristående sida för jämförelser av lån och krediter. Däremot kan både utökat- och betalt samarbete med särskilda låneförmedlare, banker eller kreditinstitut förekomma men inget ägandeskap.

Kredity använder sig av cookies som du kan läsa mer om här.

Kredity förbehåller sig rätten om att ändra och uppdatera allmänna villkor. Sker detta så kommer den uppdaterade versionen att publiceras på sidan. Kredity reserverar sig även för eventuella felskrivningar på sidan. Priser och villkor på långivarnas egna hemsidor gäller.

Vid eventuella frågor kontakta oss på kontakt@kredity.se.

Uppdaterad: 2 december 2023